Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE

Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6267
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.12.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 057 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6267
Cena s DPH: 2 490 Kč
Lektor: Mgr. Karel Černín Ph.D. , Mgr. Eva Vávrová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. Karel Černín Ph.D. soudce Krajského soudu v Brně
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Mgr. Eva Vávrová Do roku 2021 asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, předtím dlouholetá právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, nyní vedoucí Muzea města Tišnova
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Obsah semináře:
• Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření)
• Námitky proti umístění stavby (ztráta či zhoršení výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby, omezení přístupu, ztráta vody ve studni, nebezpečí požáru)
• Námitky proti užívání stavby (hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, obtěžování světlem, podmáčení, pevné a tekuté odpady, hmyz, nahodilé obtěžování z provozu), změny v užívání stavby
• Námitky proti provádění stavby (obtěžování výstavbou, poškozování stromů a keřů na hranici pozemků)
• Sousedé ve zjednodušených procesech (územní souhlas, souhlas s ohlášením stavby, spojené územní a stavební řízení, certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva)
• Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu (odvolání, obnova řízení, přezkum, vyslovení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy, správní žaloba, kasační stížnost)
• Odpovědnost za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Nový stavební zákon - podrobné informace
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
9.12.
2021
Nový stavební zákon - podrobné informace - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
9.12.
2021
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
10.12.
2021
Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
14.12.
2021
Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
14.12.
2021
Přestupkové právo a judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
14.12.
2021
NOVINKA - Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
16.12.
2021
NOVINKA - Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
16.12.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
27.1.
2022
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
27.1.
2022
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.2.
2022
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
3.2.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
24.2.
2022
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
24.2.
2022
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
8.3.
2022
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
8.3.
2022
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
15.3.
2022
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.3.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
18.3.
2022
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.3.
2022
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 108 termínů