Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
27.5.
2022
Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
27.5.
2022

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program:
Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona)
Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
   - přestupky nepodnikajících fyzických osob
   - přestupky podnikajících fyzických osob
   - přestupky právnických osob
Podmínky odpovědnosti za přestupek podle jednotlivých druhů přestupků
• Zánik odpovědnosti za přestupek a přechod odpovědnosti za přestupek
• Sankce za přestupek a podmínky jejich ukládání, ochranná opatření
• Zvláštní ustanovení o mladistvých
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.