Účetnictví příspěvkových organizací • účtování o transferech a fondech v souvislých příkladech

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i další odbornou veřejnost. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.


Cíl: seminář je zaměřen na účetní postupy příspěvkových organizacích užívané v účetní praxi příspěvkových organizací. Prostřednictvím souvislých příkladů budou účastníkům prezentovány účetní souvztažnosti obsažené v ČÚS č. 703 Transfery a ČÚS č. 704 Fondy v aktuálním znění. Vzájemné souvislosti budou prezentovány na názorných příkladech, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů.


Praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování:  • o přijatém příspěvku na provoz

  • o investičním příspěvku od zřizovatele

  • o přijatých finančních darech

  • dotacích ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC, včetně záloh a finančního vypořádání

  • o tvorbě a použití fondů podle zvláštního právního předpisu v návaznosti na přijaté transfery

  • účtování o odvodech do rozpočtu zřizovatele

  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití rezervního fondu

  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití fondu investic a FRM

  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití fondu odměn

  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití FKSP