Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE

Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6257
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 975 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6257
Cena s DPH: 2 390 Kč
Lektor: Mgr. František Korbel Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Mgr. František Korbel Ph.D. Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
Právo na informace
   - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely
Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím
   - povinnost poskytování metadat
   - poskytování informací v otevřených, strojově čitelných formátech
   - nové způsoby poskytování informací
   - další změny v hmotněprávních i procesních částech zákona
Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, aktuální judikatura a vztah k povinným subjektům podle zákona o registru smluv
   - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce podle rozhodnutí ve věcech Pražská energetika Holding, a.s., ČEZ, a.s., OTE, a.s. a Pražská plynárenská servis distribuce, a.s.
   - aktuální návrhy legislativních změn vymezení povinných subjektů
Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
   - správní řád a další procesní řády
   - GDPR, zákon o zpracování osobních údajů
   - zákon o právu na informace o životním prostředí
   - stavební zákon
   - zákon o zadávání veřejných zakázek
   - zákon o registru smluv aj.
Zvláštní případy poskytování informací
   - zveřejňování informací
   - nahlížení do spisu
   - pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
   - zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
   - veřejnost a neveřejnost jednání
Právo na informace hmotné
   - ochrana utajovaných informací
   - ochrana soukromí a osobních údajů
   - judikatura ve věcech platů
   - ochrana obchodního tajemství
   - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
   - výjimky z ochrany ve veřejném zájmu
   - interní a nové informace
   - nové bezpečnostní výjimky
   - ochrana autorských práv
   - informace získané od třetích osob
   - vztah k povinnosti mlčenlivosti
Právo na informace procesní
   - poskytnutí informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
   - rozhodování o odepření informací v prvním stupni
   - opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
   - ochrana proti nečinnosti
   - soudní ochrana
   - zpoplatnění informací
   - nová působnost ÚOOÚ, přezkumné řízení
Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu
• Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
23.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
1.10.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Olomouc   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik po velké novele - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.10.
2021
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 128 termínů