Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE

Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5855
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 057 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=5855
Cena s DPH: 2 490 Kč
Lektor: JUDr. Pavla Schödelbauerová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Pavla Schödelbauerová vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Právní úprava bytového spoluvlastnictví a jeho specifika
Podmínky pro vznik bytového spoluvlastnictví,
• Nová koncepce prohlášení vlastníka nemovité věci
   - Jednotky a změny při jejich převodech

   - Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ – rozdílná pojetí jednotky a společných částí – nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
   - Různé možnosti při stanovení podílu na společných částech nemovité věci
   - Spoluvlastnictví jednotek, účast spoluvlastníků na správě domu
   - Převody jednotek, smlouva o převodu jednotky
   - Přechod dluhů při převodu jednotky
   - Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
   - Změny v úpravě oznamovacích povinnosti vlastníka jednotky
   - Změny v úpravě příspěvku na správu domu podle nové právní úpravy včetně úpravy podle přechodných ustanovení
Změny v úpravě stavebních činností v jednotce
• Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
• Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
• Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
• Společenství vlastníků jednotek

   - Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
   - Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
   - Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
   - Rozhodování společenství vlastníků jednotek
   - Ochrana zájmů minoritního vlastníka ve společenství,
   - Nová koncepce žalob proti rozhodnutí orgánů společenství
   - Změny ve stanovách společenství vlastníků
   - Vztahy při rozhodování per rollam a na náhradním shromáždění
   - Zrušení společenství vlastníků jednotek
Služby spojené s bydlením, připravované změny
• Aktuální judikatura
• DiskuseKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.9.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
23.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
23.9.
23.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.9.
2021
20.1.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
25.9.
4.12.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
25.9.
20.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vsetín   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kyjov   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
26.9.
12.12.
2021
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 249 termínů