Rodinné právo v praxi matrik

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.10.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností včetně informací o očekávaných novinkách v legislativě platebního styku - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
18.10.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
Online seminář: Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
21.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
21.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
21.10.
2021
Obecní zřízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.10.
2021
Obecní zřízení - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
22.10.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.10.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
26.10.
2021
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.11.
2021
Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
BOVA     2 590 Kč s DPH
1.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.11.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 100 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
• MANŽELSTVÍ

   - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti
   - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení
   - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině
   - Uzavření manželství SO ČR v cizině
   - Uzavření manželství v případě ohrožení života v ČR a v cizině
   - Správní poplatky na úseku uzavření manželství
   - Uzavření manželství zmocněncem
   - Příjmení po uzavření manželství (užívání příjmení žen, příjmení po rozvodu manželství)
   - Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství
   - Neplatnost manželství
   - Zdánlivé manželství
URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (dohoda o jménu/jménech a příjmení dítěte)
POPŘENÍ OTCOVSTVÍ (vliv na zápis a výpis z matriční knihy)
OSVOJENÍ
   - Osvojení nezletilého (zrušitelné/nezrušitelné)
   - Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého
   - Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého
   - Osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost
   - Zrušení osvojení
   - Příjmení po osvojení/zrušení osvojení
DOMNĚNKY OTCOVSTVÍ PODLE VOZ Z ROKU 1811

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.