Opatření obecné povahy - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
BOVA     4 980 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a nový stavební zákon - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
30.11.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
• Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu
• Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům
• Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)
• Projednávání návrhu opatření obecné povahy
   - s dotčenými orgány
   - s dotčenými osobami
• Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy
• Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání
• Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy
• Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy
• Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.