Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6259
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 140 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6259
Cena s DPH: 2 590 Kč
Lektor: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Doc. JUDr. Dana Ondrejová Ph.D. docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Z odborného programu semináře (výběrově):
• Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním?
• Problém tzv. značek kvality.
• Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání?
• Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou jako nekalosoutěžní jednání?
• Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?
• Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?
• Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem, apod.).
• Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?
• Obchodní firma obsahující jméno potenciální fyzické osoby jako nekalá soutěž?
• Ke klamavosti obchodní firmy obsahující geografický údaj
• Může být užití vlastní ochranné známky nekalosoutěžní?
• Jednání v rozporu s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?
• Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?
• Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?
• Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?
• Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?
• Zaměnitelnost rozhlasových stanic z Vysočiny?
• Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení.
• Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů?
• Označení „výrobky starší generace“ jako zlehčující tvrzení?
• Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?
• Odpovědnost poskytovatele webhostingových služeb za obsah webových stránek?
• Aplikace práva na odpověď dle tiskového zákona také na internetové zpravodajství?
• Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?
• Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?
• Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?
• Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.
• Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?
• Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?
• Lze při použití palmového oleje při výrobě označovat výrobek za „tradiční“?
• Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?
• Praktické problémy se zdržovacími nároky.
• Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
   - je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
   - je třeba prokazovat zavinění?
   - důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
   - sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
   - může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
   - účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
   - může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
   - kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
   - majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
   - otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění
• Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži.Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
21.9.
2021
Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
22.9.
2021
Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
22.9.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.9.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
23.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
23.9.
23.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.9.
2021
20.1.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
25.9.
20.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
25.9.
4.12.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   9 990 Kč 
26.9.
28.11.
2021
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 249 termínů