Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu

Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6367
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6367
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Tomáš Sklenář , Ing. Roman Vodný Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Tomáš Sklenář poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor částí dosud platného i navrhovaného stavebního zákona na úseku územní plánování, spoluautor prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: Ing. Roman Vodný Ph.D. ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program:
I. Problémy současné praxe:
   - problematika podstatné úpravy a opakovaného veřejného projednání,
   - chyby ve vymezování zastavěných území, zda zahrnovat do ZÚ zbořeniště,
   - správné používání pojmů (zastavitelná plocha x zastavitelné území, zařízení, zastavěná plocha pozemku, plocha přestavby, plocha změny v krajině …)
   - problematika rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek,
   - práva a povinnosti oprávněného investora,
   - některé problémy při zkrácených postupech pořizování změn ÚP,
   - přechodná ustanovení č. 4 zákona č. 350/2012 Sb., a č. 3 zákona č. 403/2020 Sb.
   - náležitosti stanovisek DO a závazného stanoviska orgánu ÚP, nejčastější chyby
   - vázanost stanoviskem a závazným stanoviskem, kdy je není nutno respektovat, důsledky pozdního vydání, souhlasná závazná stanoviska mlčky, jejich náprava
   - požadavky na elektronickou verzi ÚPD,
   - nejnovější informace k jednotnému standardu ÚPD a k národnímu geoportálu územního plánování,
   - další vybrané problémy současné praxe,
   - blok dotazů a odpovědí k platnému stavebnímu zákonu.
II. Nový stavební zákon – nejaktuálnější informace
   - paragrafové znění nového stavebního zákona na úseku územního plánování, podrobný výklad,
   - závěrečný blok dotazů a odpovědí.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
21.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.9.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
23.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.9.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
1.10.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.10.
2021
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
5.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Olomouc   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.10.
2021
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
Zákon o vodovodech a kanalizacích - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
7.10.
2021
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
7.10.
2021
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 130 termínů