Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní

Dvoudenní praktikum pro personalisty a mzdové účetní INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/dvoudenni-praktikum-pro-personalisty-a-mzdove-ucetni-1745
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  14.10. - 15.10.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 3 140 Kč https://www.integracentrum.cz/dvoudenni-praktikum-pro-personalisty-a-mzdove-ucetni-1745
Cena s DPH: 3 800 Kč
Lektor: Bc. Elena Vontorková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Na semináři se účastníci seznámí s velkou novelou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

Seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří zpracovávají personální a mzdovou agendu.

Program semináře:

 • PRVNÍ DEN – Zákoník práce
  • Vznik pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatelů: závislá práce, nelegální práce vč. sankcí, vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd., pracovnělékařské služby
  • Další povinnosti zaměstnavatele – pracovní smlouva-náležitosti, zkušební doba, pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou, zaměstnání na dohody o provedení práce a pracovní činnosti, souběh dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti,
  • Ukončení pracovního poměru – doručování písemností podle zákoníku práce – upozornění na chyby, okamžité zrušení pracovního poměru, vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti – s ohledem na novelu Zákoníku práce
  • Dovolená nově v roce 2021 – seminář reaguje na velkou novelu zákoníku práce – nový způsob výpočtu nároku na dovolenou v hodinách, plán a nařizování dovolené zaměstnavatelem, krácení dovolené nově, převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku, čerpání dovolené a svátek, dovolená u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky nového způsobu výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy o čerpání dovolené.
 • DRUHÝ DEN – Mzdová problematika
  • Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – minimální mzda od roku 2021, a dopady této změny do dalších právních předpisů – zákoník práce, zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti – odměňování zaměstnanců – mzda, plat nebo odměna, obsluha mzdy, platu nebo odměny – povinnosti zaměstnavatelů při výplatách, mzdové výměry – určení mzdy, platové výměry – stanovení tarifního platu, příklady na výpočet mzdy, platu, odměny, zákonné příplatky – za přesčas, svátek, víkend, noční práce, odměna za pohotovost, řada názorných výpočtů a příkladů.
  • Srážky ze mzdy, platu, odměny – ve výpočtu srážek, změny v občanském soudním řádu - Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky,  insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě, srážky z jiných příjmů, změna ve srážkách z daňového bonusu, výsledku z ročního zúčtování daně, náhrady cestovních výdajů – zásadní informace – judikatura soudu, dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu zákoníku práce, pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny, změna plátce mzdy , srážky z dávek nemocenského pojištění, postup výpočtu srážek v příkladech,  nezabavitelné částky v roce 2021 a vyživované osoby, na které lze uplatnit nezabavitelnou částku, součinnost zaměstnavatele vůči exekutorovi dle § 33 exekučního řádu, praktické příklady na výpočty srážek.
  • Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nemocenské pojištění – vyměřovací základ v roce 2021, výše rozhodného příjmu pro ZMR,  pravděpodobná výše pojistného,  výkon práce ve státech EU a placení pojistného, povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, krácení nemocenského, kdy je vyloučen nárok na nemocenské, termíny přihlašování a odhlašování poplatníků pojistného – zaměstnanců, možnosti změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech, vyměřovací základ pro zdravotní pojištění
  • Daň ze závislé činnosti 2021 – podmínky zálohové daně poplatníkem, uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění, zvýšení slev na dani na poplatníka, okruh poplatníků, kteří podléhají zvláštní sazbě daně (srážkové dani), částky daňového zvýhodnění na dítě, daňový bonus, názorné příklady z praxe v rámci uplatňování daňových zvýhodnění – dětí, manžela, manželky, druha, družky, daňová zvýhodnění na vnoučata, děti v pěstounské péči, dokladovost a postupy plátce daně a poplatníka (zaměstnavatele a zaměstnance), ohlašovací povinnost plátce daně při daňovém nedoplatku zaviněném poplatníkem daně – zaměstnancem, viz § 38i ZDP, tiskopisy v oblasti daní – Prohlášení k dani, žádost o provedení RZD, aj. a jejich dokladování v roce 2021, daňové benefity, změny v roce 2021 – stravenkový paušál v příkladech, aj.
  • Další připravované změny s ohledem na legislativní proces

Součásti budou rozsáhlé materiály vypracované lektorkou, vč. praktických příkladů a návodů na řešení specifických situací.
Všechny termíny konání kurzu

 • 14.09. - 15.09.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 14.10. - 15.10.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava

Kurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, včetně novely zákoníku práce 2020
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
21.6.
2021
ON-LINE webinář Home office • sick days
ANAG     1 810 Kč 
21.6.
2021
Uplatnění daňového zvýhodnění na děti od A do Z
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
21.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, včetně novely zákoníku práce 2020
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
21.6.
2021
Online seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR ve světle přijatých a dále připravovaných změn
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
22.6.
2021
ON-LINE webinář Kratší pracovní doba aneb vše o částečných úvazcích
ANAG     1 810 Kč 
22.6.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
23.6.
2021
VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
23.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
23.6.
2021
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - mzdové souvislosti v roce 2021
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
25.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - mzdové souvislosti v roce 2021
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
25.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   8 990 Kč 
26.6.
14.8.
2021
Zákoník práce z pohledu praxe po zrušení omezení, novelizace, připravované „evropské“ změny, pravidla kurzarbeitu
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
28.6.
2021
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
3.7.
21.8.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
4.7.
22.8.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
4.7.
5.9.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   11 990 Kč 
10.7.
11.9.
2021
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
Změny mzdové agendy od března 2021 - příspěvek v karanténě (tzv. Izolačka)
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 21   Další
20 z 406 termínů