Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2021 – XXVI. ročník

Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2021 – XXVI. ročník 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-danove-a-ucetni-rozinky-aneb-spindl-roku-2021-xxvi-rocnik-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.11. - 27.11.2021   
Popis termínu: 25. – 27. 11. 2021
Cena bez DPH: 6 990 Kč https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-danove-a-ucetni-rozinky-aneb-spindl-roku-2021-xxvi-rocnik-0001.htm
Popis ceny: kód: 2105200 - 6 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 210520A - 13 281 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210520B - 18 873 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210520C - 23 766 Kč +
Lektor: Ing. Vlastimil Bachor , Ing. Blanka Mattauschová , Mgr. Michal Vrajík
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Vlastimil Bachor specialista na daň z příjmů právnických osob
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Generální finanční ředitelství – ředitelka odboru nepřímých daní
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: advokát specializující se na pracovní právo; člen Sekce pro pracovní právo České advokátní komory; člen spolku advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA); člen Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů; spoluautor publikací s pracovněprávní tématikou
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

25. 11. 2021 (Čt) 11:00–17:00 • Výkon funkce statutárního orgánu a dopady změn zákona o korporacích do praxe, smlouvy o výkonu funkce a souběh funkcí • Mgr. Michal Vrajík • statutární orgán – pojem, • vznik a zánik členství ve statutárním orgánu, • povinnosti člena statutárního orgánu a péče řádného hospodáře, • odpovědnost člena statutárního orgánu za škodu a pracovní úraz člena statutárního orgánu, • smlouva o výkonu funkce, její uzavírání a schvalování, její povinné náležitosti, • souběh funkcí podle současné judikatury Nejvyššího soudu, • pracovní smlouva člena statutárního orgánu, její uzavírání a schvalování, její povinné náležitosti a použitelná právní úprava, • odměna člena statutárního orgánu, • benefity člena statutárního orgánu a bonusové složky odměny, • místo výkonu funkce člena statutárního orgánu, • pracovní doba, doba odpočinku a dovolená v případě člena statutárního orgánu, • překážky v práci na straně člena statutárního orgánu, • skončení výkonu funkce, odstupné, konkurenční doložka, • vnitřní předpisy a člen statutárního orgánu. 26. 11. 2021 (Pá) 10:00–17:00 • Aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob a změny schválené zejména od roku 2021 a připravované pro rok 2022 • Ing. Vlastimil Bachor K aktuální legislativě a připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob: • uplatnění daňové ztráty zpětně, • úpravy ve zdaňování dluhopisů, • stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek, • zvýšení limitu pro oznámení příjmů plynoucích do zahraničí podléhajících srážkové dani, včetně příjmů osvobozených od daně, • zvýšení hranice pro hmotný majetek, • aktivace pravidel pro mimořádné odpisy v 1. a 2. OS, • nehmotný majetek opět jen podle účetnictví, • zvýšení odpočtu darů na veřejně prospěšné účely. Rozinky: • z z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně, • k z majetku - výrobek plnící funkci stavby - § 108 stavebního zákona, - vybrané interpretace NUR – dotace, zaevidování majetku, - průvodce správným postupem při technickém zhodnocení provedeném nájemcem nad rámec nájemného, - inventura daňového režimu pohledávek a dodanění neuhrazených dluhů. Mzda a plnění vedle mzdy/benefity – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů. Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP. 27. 11. 2021 (So) 9:00–13:00 • Vybrané otázky z oblasti DPH a připravované změny v roce 2022 • Ing. Blanka Mattauschová • změny v oblasti DPH v roce 2021, včetně souvisejících metodických informací a výkladů, • nová pravidla v oblasti DPH u elektronického obchodování (e-commerce) od 1. 7. 2021 – konkrétní příklady z praxe, • aktuální diskutované problémy v oblasti DPH, • významná judikatura NSS a SDEU, • připravované změny zákona o DPH pro rok 2022 a následující. Další očekávaný vývoj v oblasti DPH, a to i na úrovni EU.Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
15.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
15.6.
2021
DPH – nejčastější chyby (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
16.6.
2021
DPH - výklad a řešené příklady 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
16.6.
2021
ON-LINE KURZ: Účtování nákladů a výnosů 2021
VOX   u vašeho počítače   1 950 Kč 
16.6.
2021
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   4 790 Kč 
16.6.
17.6.
2021
DPH - novela zákona od 1.7.2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
17.6.
2021
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   2 190 Kč 
17.6.
2021
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 990 Kč 
17.6.
2021
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.6.
2021
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
18.6.
2021
Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
18.6.
2021
Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v příkladech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
18.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
18.6.
2021
Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
21.6.
2021
Účetnictví podle slovenských předpisů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 790 Kč 
21.6.
2021
DPH pro mírně pokročilé až pokročilé na desítkách praktických příkladů (on-line seminář)
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.6.
2021
Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a import a export dat (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
22.6.
2021
Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady (on-line seminář)
VOX   Praha   2 790 Kč 
22.6.
2021
Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
22.6.
2021
  Stránka 1 z 25   Další
20 z 486 termínů