NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro rok 2022

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
12.10.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
13.10.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
31.10.
2022
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2022
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
15.11.
2022
Nemocenské pojištění, důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
23.11.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
25.11.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
12.12.
2022
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
12.12.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
13.12.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
14.12.
2022
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
14.12.
2022

12 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro mzdové účetní, personalisty, daňové poradce.

Cíl: Informace o změnách v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení a nových výkladech.

Obsah:
* Nemocenské pojištění
* Změny v roce 2021
* Změny od 1. 1. 2022 - redukční hranice, hranice pro účast na nemocenském pojištění
* Pravděpodobný příjem podle sjednané doby zaměstnání
* Zaměstnání malého rozsahu, včetně příkladů na vyplňování přílohy k žádosti o dávku
* Rozhodné období ve zvláštních případech
* K některým povinnostem zaměstnavatele v souvislosti s oznamovací povinností, vyplňováním tiskopisů apod.
* Výklady některých ustanovení, k nimž je nejvíce dotazů
* Pojistné na sociální zabezpečení
* Nová výše maximálního vyměřovacího základu
* Vyměřovací základ – započitatelnost některých příjmů
* Kalendářní měsíc jako rozhodné období
* Odpovědi na dotazy

Metody výuky: Přednáška doplněná promítáním a zobrazováním na tabuli, písemné podklady, odkazy na právní úpravu.