ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022 STUDIO W https://www.studiow.cz/detail-kurzu/zmeny-v-zakone-o-dph-pro-rok-2022-P150A-20212-2021-11-15
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.11.2021   
Popis termínu: 9 - 16 h.
Cena bez DPH: 2 400 Kč https://www.studiow.cz/detail-kurzu/zmeny-v-zakone-o-dph-pro-rok-2022-P150A-20212-2021-11-15
Cena s DPH: 2 904 Kč
Popis ceny: 2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2021 a pro rok 2022
Obsah:
Změny od 1. 1. 2021
* Vyúčtování dodání energií a poskytnutí služeb
* Omezení možnosti uplatnění daně u nájmu nemovité věci, dopady na pronajímatele, úprava odpočtu daně, dopady na nájemce
* Elektronická forma podání, záloha na nadměrný odpočet
* Definice nehmotného majetku, majetek vytvořený vlastní činností
* Brexit – obchodování se zbožím, poskytování služby Změny od 1. 1. 2022
* Zvláštní režim pro cestovní službu – zrušení globální marže, povinnost přiznat daň z úplaty, přijaté před uskutečněním cestovní služby – §20a, zrušení letecké přepravy za poskytnutou ve třetí zemi
Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021
* Prodej zboží na dálku
* Dovoz zboží nízké hodnoty
* Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní
* Zvláštní režim jednoho správního místa (služba poskytnutá s místem plnění v JČS pro konečného spotřebitele)
* Zaokrouhlování bezhotovostních plateb, oprava ZD u nedobytné pohledávky – zrušení povinnosti dlužníka být plátcem
* Nová povinnost dlužníka při zrušení registrace plátce snížit uplatněný odpočet daně za všechna přijatá zdanitelná plnění, která neuhradil
Aktuální problémy:
* Výpočet daně u změny sazby daně
* Dodání nemovité věci – lhůty
* Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci
* Snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku
Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH
Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2022
Obsah:
* Stanovení místa plnění při dodání zboží (§ 7)
* Pořízení zboží z jiného členského státu místo plnění podle § 11
* Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň
* Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu
* Pojem „osvobozená osoba“ podle § 4
* Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 5
* Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
* Pojem „identifikované osoby“
* Poskytnutí služby plátcem do jiných členských států a třetích zemí * Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku * Dodání zboží plátcem do jiných členských států, prokazování přepravy zboží (§ 64) * Konsignační sklady * Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně * Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání * Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku * Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu jednoho správního místaKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
15.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
15.6.
2021
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   4 790 Kč 
16.6.
17.6.
2021
DPH – nejčastější chyby (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE KURZ: Účtování nákladů a výnosů 2021
VOX   u vašeho počítače   1 950 Kč 
16.6.
2021
DPH - výklad a řešené příklady 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
16.6.
2021
DPH - novela zákona od 1.7.2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
17.6.
2021
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 990 Kč 
17.6.
2021
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   2 190 Kč 
17.6.
2021
Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2021 v příkladech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
18.6.
2021
Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
18.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
18.6.
2021
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
18.6.
2021
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.6.
2021
Účetnictví podle slovenských předpisů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 790 Kč 
21.6.
2021
Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 590 Kč 
21.6.
2021
Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
22.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
22.6.
2021
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
22.6.
2021
Organizační složka podniku zahraniční osoby na Slovensku – založení, účetní a daňové dopady (on-line seminář)
VOX   Praha   2 790 Kč 
22.6.
2021
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 443 termínů