PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
5.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
5.11.
2021
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
21.1.
2022
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
21.1.
2022
PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
23.2.
2022
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
23.2.
2022
ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W   Praha   2 299 Kč s DPH
24.2.
2022
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
24.2.
2022

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah:
* Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
* Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb.
* Povinnost zaměstnanců podrobit se prohlídkám
* Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel, riziko ohrožení zdraví (profesní riziko)
* Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, časové normativy ve vyhlášce
* Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
* Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
* Institut pověřeného poskytovatele
* Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (včetně zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky
* Lékařské prohlídky pro práci v noci
* Pracovnělékařské prohlídky podle zvláštních právních předpisů (zejména řidiči z povolání a drážní doprava – novela vyhlášky v roce 2019)
* Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr
* Úprava pro agenturní zaměstnance
* Mladiství a žáci
* Financování (vč. vstupních prohlídek)
* Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace
* Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, možnost vzdát se opravného prostředku
* Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný)
* Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
* Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci
* Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny)
* Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.
JUDr. Šubrt je člen poradního sboru hlavní hygieničky ČR pro pracovní lékařství a hygienu práce