ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZÁKONÍK PRÁCE po novelách, související zákony

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář SICK DAYS a pracovní volno na obstarání soukromých záležitostí - mzdové souvislosti
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
21.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PŘEKÁŽKY V PRÁCI a postup ve mzdové oblasti
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
21.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
22.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA WHISTLEBLOWINGU - ochrana oznamovatelů protiprávního jednání
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
25.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
16.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
16.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
18.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - podrobný výklad a aktuality
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
22.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2021/2022 - podrobný výklad a aktuality
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
23.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro rok 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
25.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
26.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
29.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
6.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2022 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
7.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
8.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2022 a evidenční listy důchodového pojištění
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
8.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
9.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
10.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2022 - podrobný výklad
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
10.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2022
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
13.12.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 68 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah:
* Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů
* Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům
* Novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění pracovního a rodinného života
* Pracovnělékařská služba, pracovnělékařské prohlídky, vysílání zaměstnanců k nim, lékařský posudek a jeho důsledky, výkladové problémy
* Doručování písemností po novele ZP 2020 a jejich podepisování
* Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, způsob sjednání, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání
* Jmenování do funkce a odvolání z ní vedoucích zaměstnanců u některých zaměstnavatelů
* Změny pracovního poměru, vč. převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu
* Zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele podle novely ZP 2020, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
* Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, výpovědní důvody, organizační změny, odstupné a kompenzace odstupného od Úřadu práce, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci, potvrzení o zaměstnání po novele ZP 2020 a potvrzení pro Úřad práce
* Základní povinnosti zaměstnanců – posuzování porušení „pracovní kázně“, rozdíl oproti neuspokojivým pracovním výsledkům, možnosti propuštění zaměstnance, soudní judikatura, co když se zaměstnanec odmítne podrobit testování na Covid-19?
* Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení práce na zavolanou
* Odměňování, včetně práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli
* Pracovní doba a její rozvržení, přestávky v práci a nepřetržité odpočinky, práce přesčas, práce mimo pracoviště (home office), nové sdílené pracovní místo
* Dovolená počítaná v hodinách od roku 2021, vznik práva a čerpání, převod do dalšího roku
* Pracovní úrazy, nemoci z povolání (včetně Covid-19) a změny v jejich odškodňování podle novely ZP 2020