ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví , Asistentky, sekretářky

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
1.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
11.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
12.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
15.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
20.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspek
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
21.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
22.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
25.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
25.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DPH V PŘÍKLADECH - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
STUDIO W     5 808 Kč s DPH
26.10.
27.10.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
11.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
18.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
19.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2021/2022
STUDIO W     3 267 Kč s DPH
22.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 2021 a aktuality v účetnictví 2021/2022
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
23.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
26.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář AKTUÁLNÍ PROBLÉMY UPLATŇOVÁNÍ DPH a změny pro rok 2022
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
30.11.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ANGLIČTINA PRO ASISTENTKY - užitečné fráze pro e-maily, dopisy, telefonování, návštěvy
STUDIO W     4 719 Kč s DPH
3.12.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky a recepční
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
6.12.
2021
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 41 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci.

Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU.

Obsah:
* Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU
* Přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací
* Vybraná ustanovení zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, úprava faktur pro plátce DPH
* Náležitosti účetních a daňových dokladů při fakturaci v tuzemsku – daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, splátkový a platební kalendář, opravný daňový doklad
* Náležitosti dokladů ve vztahu k zahraničí – dovoz a vývoz zboží, daňový doklad při pořízení a dodání zboží v rámci EU, daňový doklad při poskytnutí služeb
* Fakturace dle objednávek a smluv
* Uplatňování slev a bonusů