Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě

Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6352
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 892 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6352
Cena s DPH: 2 290 Kč
Lektor: JUDr. Zdeňka Jirásková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Zdeňka Jirásková vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program:
Nové místní poplatky za komunální odpad
   - vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k místním poplatkům za komunální odpad
   - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – vymezení konstrukčních prvků poplatku, výhody a nevýhody poplatku
   - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků poplatku, dva základní režimy – poplatek za množství (hmotnost nebo objem) vyprodukovaného komunálního odpadu nebo poplatek podle objednané kapacity sběrných prostředků, výhody a nevýhody poplatku
Zavedení a správa poplatků za komunální odpad
   - povinné a nepovinné náležitosti obecně závazné vyhlášky
   - stanovení poplatků za komunální odpad platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
   - lhůty pro stanovení a placení poplatků
Otázky a odpovědi, diskuze

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další právní normy
Název      Cena     
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ
VOX   Praha   2 190 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE webinář Obce a nový zákon o odpadech
ANAG     1 727 Kč 
17.6.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 290 Kč 
18.6.
2021
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.6.
2021
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   4 190 Kč 
22.6.
2021
Datové schránky ve vaší praxi včetně praktických ukázek užití (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.6.
2021
Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
23.6.
2021
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
24.6.
2021
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (on-line seminář)
VOX   Praha   1 810 Kč 
24.6.
2021
Označování potravin pro začínající (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.6.
2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.6.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
29.6.
2021
Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití
VOX   Praha   2 190 Kč 
12.7.
2021
Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím
VOX   Praha   4 190 Kč 
20.7.
2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek – přehledně a srozumitelně
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.7.
2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané otázky
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.8.
2021
Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
30.8.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
VOX   Praha   1 990 Kč 
2.9.
2021
Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
14.9.
2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek – změny závazků ze smluv
VOX   Praha   2 290 Kč 
15.9.
2021
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 41 termínů