Zákon o vodovodech a kanalizacích

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.10.
2021
Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností včetně informací o očekávaných novinkách v legislativě platebního styku - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
18.10.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Elektronické právní jednání + novinky - nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2021
Stavební zákon na úseku územního rozhodování dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.10.
2021
Online seminář: Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
21.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
21.10.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
21.10.
2021
Obecní zřízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.10.
2021
Obecní zřízení - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
22.10.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.10.
2021
Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
26.10.
2021
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
1.11.
2021
Nový zákon o znalcích - ON-LINE seminář
BOVA     2 590 Kč s DPH
1.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.11.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 100 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
• Údaje o právních předpisech
• Základní zásady ZVaK
• Věcná působnost ZVaK
• Pojmy a definice ve ZVaK
• Vodovodní a kanalizační přípojky a péče o ně
• Oprávnění k pozemkům
• Základní povinnosti vlastníka
• Náležitosti smluv mezi vlastníky a smluv s odběrateli
• Právo na vodné a stočné, právo na pevnou složku
• Právní řešení neoprávněných odběrů
• Přerušení dodávek, dočasné omezení odběru (zejm. při suchu)
• Objem dodané pitné vody, informace o výměně vodoměru, reklamace
• Objem odpadních vod
• Objem srážkových vod – dlouhodobý srážkový normál, stanovení oblasti
• Srážkovné a výjimky z jeho placení
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků