Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář

Velká novela zákona o obchodních korporacích - první praktické zkušenosti - dvoudenní seminář Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6342
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.09. - 10.09.2021    2 dny
Cena bez DPH: 4 942 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6342
Cena s DPH: 5 980 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +260 Kč/os. .
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

První den semináře: 9. září 2021 – čtvrtek – do cca 16.00
Obchodní korporace obecně:
   - vkladová povinnost
   - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a pravidel proti obcházení úpravy (zákaz bezúplatných či neadekvátně úplatných plnění společníkům a osobám blízkým)
   - vypořádací podíl (obecně)
   - nedodržení zákonem předepsané formy notářského zápisu, jednorázové průlomy do společenské smlouvy a předpoklady jejich platnosti
   - postavení členů volených orgánů – právnická osoby coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové povinnosti ve vztahu k úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění
   - podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
   - zrušení neaktivních společností bez likvidace (i právního nástupce)
   - přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku (jejich předpoklady)

Druhý den semináře: 10. září 2021 – pátek – do cca 16.00
Společnost s ručením omezeným:
   - náležitosti společenské smlouvy
   - druhy podílů a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)
   - zánik účasti, uvolněný podíl
   - společnická žaloba, vysílací právo
   - právo na doprovod na valnou hromadu, sistace hlasovacího práva, dodatečné hlasování, rozhodování per rollam, včetně nových typů notářského zápisu
   - působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání)
   - protest
   - zákaz konkurence členů volených orgánů
   - stěžejní změny týkající se zvyšování / snižování základního kapitálu
Akciová společnost:
   - náležitosti stanov, včetně účinnosti jejich změn
   - důsledky nedůvodných z(ne)výhodnění akcionáře
   - druhy akcií a jejich převody (omezení převoditelnosti)
   - právo na vysvětlení, právo podávat návrhy a protinávrhy, akcionářská žaloba, vysílací právo
   - valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
   - posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
   - postavení představenstva a dozorčí rady, povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
   - monistický systém
   - postavení členů volených orgánů (funkční období, zákaz konkurence)
   - stěžejní změny týkající se zvyšování / snižování základního kapitálu

Poznámka – zúčastnit se můžete buď obou dnů semináře nebo samostatně prvního či druhého dne semináře. Tyto jednotlivé dny naleznete pod čísly seminářů 21184 a 21185.Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
16.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
16.6.
2021
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.6.
2021
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.6.
2021
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.6.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
3.7.
4.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   9 990 Kč 
3.7.
28.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
3.7.
4.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
3.7.
18.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
3.7.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
3.7.
18.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
4.7.
12.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
4.7.
29.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     8 990 Kč 
5.7.
23.8.
2021
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 214 termínů