Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů

Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6333
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  08.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6333
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: Ing. Ilona Součková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Odborný program semináře:
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů pro podnikatele
   - Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   -
• definice jednotlivých pojmů – software, výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
   - Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
   -
• pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové prostory
   -
• samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
   - Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
   - Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný
Hmotný majetek ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
   - Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
   - Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
   - Daňové odpisování majetku
   -
• stanovení vstupní ceny hmotného majetku, vliv technického zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice
   -
• úprava vstupní ceny majetku, na který byl poskytnut bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru
   -
• vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné vstupní ceny
   - Metody uplatňování daňových odpisů
   -
• odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, odpisy mimořádné, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem
   - fakultativnost uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů,
   - Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
   - Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně, vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody, stanovení vstupní ceny nemovitého majetku v souvislosti s likvidací předchozího stavebního díla
   - Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
   - „Podlimitní hmotný“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 02
   - Účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného majetku“
   - Odpisování technického zhodnocení na majetku provedeném jinou osobou, než je vlastník, nájemce nebo uživatel (např. podnájemcem)
   - Odpisování příspěvkové organizace územního samosprávního celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí
   - Odpisy u majetku ve spoluvlastnictví

Mimořádná pozornost bude věnována posledním legislativním změnám účinným v roce 2021.
Zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení
• Nové zavedení mimořádných odpisů majetku
• Zkrácený finanční leasing
• Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledkyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
22.6.
2021
DPH pro mírně pokročilé až pokročilé na desítkách praktických příkladů
VOX   Praha   1 890 Kč 
22.6.
2021
Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky
VOX   Praha   2 590 Kč 
22.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
22.6.
2021
Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a import a export dat
VOX   Praha   2 290 Kč 
22.6.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
DPH - výklad a řešené příklady 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
VOX   Praha   3 490 Kč 
23.6.
2021
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
VOX   Praha   2 790 Kč 
23.6.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
23.6.
2021
Nárok na dovolenou ve vztahu k pracovní době – první praktické zhodnocení dopadů nových pravidel do praxe
VOX   Praha   2 390 Kč 
24.6.
2021
VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
25.6.
2021
Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
25.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
Jak správně počítat dovolenou podle odpracovaných hodin včetně příkladů 2021 – nejčastější problémy ve výpočtech
VOX   Praha   2 590 Kč 
29.6.
2021
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 449 termínů