Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021

Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021 Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6322
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.10.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 140 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6322
Cena s DPH: 2 590 Kč
Lektor: Ing. Jiří Vrba
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jiří Vrba člen Výkonného výboru KAČR, auditor, soudní znalec
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku
   - Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes
   - Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace)
   - Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací
   - Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ)
   - Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání obchodního podílu, apod.)
   - Možné alternativní postupy v reakci na případná omezení při provádění fyzických inventarizací (např. vyhlášení nouzového stavu, popř. jiné události hodné zřetele).
Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech
   - Výchozí požadavky dle zákona o účetnictví a prováděcích předpisů
   - Rozšíření požadavků na průkaznost provedení inventarizací – dokumentace fyzického soupisu
   - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků – č. 270/2010 Sb., ve znění vyhl. č. 411/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2018 (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů)
   - Prováděcí předpisy (vyhlášky č.: 500, 504, 410 – pro různé typy účetních jednotek, české účetní standardy – pro různé typy účetních jednotek)
   - Interpretace Národní účetní rady č. 39 – změny v účtování inventarizačních rozdílů
   - Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy vlastníků)
Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací
   - Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní postupy – možné podklady: vyhláška č. 155/1971 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb., v aktuálním znění.
   - Reakce na rozvoj nových informačních technologií, digitalizace a výpočetní techniku, ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací
   - Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky
   - Přípravné práce
   - Průběh inventarizací
   - Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů
Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady
   - Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů
   - Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování
   - Problematika přirozených úbytků zásob (sestavení speciální normy)
   - ZDP v platném znění, pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmů
   - Daň z přidané hodnoty a manko (v rámci norem/nad normu)
   - Věcné a formální náležitosti - průkaznost celkové dokumentace
Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku
   - Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
   - Specifika u pasiv
   - Majetek cizí - v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví)
   - Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe
Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace
   - Povinnosti vyplývající z aktuálního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
   - Obecné přístupy auditora
   - Možné příklady zjištěných nesprávností a reakce na ně
   - Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích
   - Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací
Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací
   - Nedostatečná připravenost
   - Neprůkaznost inventarizací
   - Neúplnost inventarizací
   - Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace a průkaznost účetních záznamů
   - Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací
Diskuse a závěr
   - Praktické příklady z praxe
   - Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku práce
   - Možnosti vymáhání mank a škod
   - Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod
   - Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách
   - Judikát: inventurní manko a DPHKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
Mzdový specialista II (pokročilý)  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
23.9.
24.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
23.9.
23.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
23.9.
2021
20.1.
2022
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
23.9.
2021
Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   2 100 Kč s DPH
23.9.
2021
Uplatňování DPH v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
23.9.
2021
EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář EVIDENCE A INVENTARIZACE MAJETKU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
24.9.
2021
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021 – prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   9 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   8 990 Kč 
25.9.
27.11.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   11 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Prostějov   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
25.9.
11.12.
2021
  Stránka 1 z 22   Další
20 z 430 termínů