Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled (on-line seminář)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled
VOX   Praha   2 790 Kč 
7.12.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

9:00–12:30 • Právní pohled • Mgr. Kateřina Horáková • bytové spoluvlastnictví obecně, typy jednotek, • prohlášení o rozdělení domu na jednotky, změny a opravy prohlášení, • vznik SVJ a jeho činnost, • orgány SVJ a rozhodování, • práva a povinnosti vlastníků jednotek, • vymáhání nároků vůči vlastníkům jednotek, • aktuality z legislativy týkající se SVJ. 13:30–18:00 • Účetnictví, daň z příjmů, DPH • RNDr. Ivan Brychta • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (související účetní předpisy, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, povinnosti SVJ), • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.), • daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů a podávání přiznání k dani z příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH ve vztahu ke společenství vlastníků), • daňové problémy ve speciálních případech (činnost společenství vlastníků, správa společných částí domu, vyúčtování služeb, opravy a technické zhodnocení a další) • daňová problematika zpohledu vlastníků jednotek (zdanění příjmů daní z příjmů, daň z nemovitých věcí), • aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví ve vztahu k SVJ v roce 2021 (v návaznosti na aktuální vývoj legislativy). Diskuze a zodpovězení dotazů.