Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (on-line seminář)

Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (on-line seminář) 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-jak-zpracovat-a-vyuzivat-spisovy-a-skartacni-rad-a-plan-0003.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  24.06.2021   
Popis termínu: 24. 6. 2021; 9:00–16:00
Cena bez DPH: 1 810 Kč https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-jak-zpracovat-a-vyuzivat-spisovy-a-skartacni-rad-a-plan-0003.htm
Popis ceny: kód: 2106190 - 1 810 Kč + DPH Základní cena, kód: 210619A - 3 439 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210619B - 4 887 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 210619C - 6 154 Kč + DPH
Lektor: PaedDr. Bohumír Brom
Více informací o kurzu
Lektor - profil: PaedDr. Bohumír Brom archivář s více než 30 letou praxí ve veřejném i soukromém archivnictví, externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní v Praze
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

• základní povinnosti a práva různých typů původců, • požadavky na tvorbu spisového řádu podle aktuálně platné legislativy, • hlavní ustanovení spisového řádu podle zákona o archivnictví a předpisů souvisejících, • legislativní požadavky na strukturu spisového plánu, • spisové plány u různých typů původců, • skartační režim dokumentů, • manipulace s dokumenty podle spisového plánu – praktický nácvik dovedností, • výběr archiválií a ukládání různých typů dokumentů.
Kurz je zařazen v sekcích

Neziskové organizace , Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Neziskové organizace , Další právní normy
Název      Cena     
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ
VOX   Praha   2 190 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE webinář Obce a nový zákon o odpadech
ANAG     1 727 Kč 
17.6.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 290 Kč 
18.6.
2021
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.6.
2021
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   4 190 Kč 
22.6.
2021
Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
23.6.
2021
Datové schránky ve vaší praxi včetně praktických ukázek užití (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.6.
2021
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (on-line seminář)
VOX   Praha   1 810 Kč 
24.6.
2021
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
24.6.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
29.6.
2021
Označování potravin pro začínající (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.6.
2021
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (on-line seminář)
VOX   Praha   1 990 Kč 
29.6.
2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.6.
2021
Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití
VOX   Praha   2 190 Kč 
12.7.
2021
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi
VOX   Praha   2 190 Kč 
13.7.
2021
Letní škola marketingu 2021 – adaptace na radikální změny dnešní doby
VOX   Praha   11 970 Kč 
14.7.
22.7.
2021
Moderní principy marketingového myšlení a řízení – content marketing
VOX   Praha   3 990 Kč 
14.7.
2021
Tvorba a řízení značky v konkurenčním prostředí – brand management krok za krokem
VOX   Praha   3 990 Kč 
15.7.
2021
Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím
VOX   Praha   4 190 Kč 
20.7.
2021
Jak zvýšit efektivitu procesů v marketingu a reklamě – kreativní tvorba reklamních image kampaní
VOX   Praha   3 990 Kč 
21.7.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 63 termínů