Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled

Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6315
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.09.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 223 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6315
Cena s DPH: 2 690 Kč
Lektor: JUDr. Stanislava Neubauerová , JUDr. Jana Vašíková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Stanislava Neubauerová právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jana Vašíková právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Program semináře:
Úvod do veřejného stavebního práva
   - právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (stavební úřady, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, druhy staveb, terénní úpravy, zařízení, záměry tzv. volného režimu), základní formy rozhodování v území (správní rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, opatření obecné povahy), princip řetězení správních aktů stavebního úřadu.
Umístění záměru
   - územní řízení (druhy územních řízení)
   -
• procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání)
   -
• územní rozhodnutí (obsah, platnost, změna a zrušení územního rozhodnutí)
   - zjednodušené územní řízení (kdy se vede, překlopení do územního řízení)
   - územní souhlas (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do územního řízení, náležitosti, platnost, přezkum a zrušení územního souhlasu)
Povolení záměru
   - stavební řízení
   - procesní otázky (zahájení řízení, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání),
   - stavební povolení (obsah, platnost, změna a zrušení stavebního povolení)
   - souhlas s ohlášením záměru (kdy postačí, proces jeho vydání, překlopení do stavebního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
   - změna stavby před dokončením
Kolaudace (užívání) záměru
   - kolaudační souhlas (záměry vyžadují kolaudační souhlas, náležitosti žádosti o kolaudaci, možnost překlopení do kolaudačního řízení, obsah, přezkum a zrušení kolaudačního souhlasu)
   - kolaudační rozhodnutí (kdy se vydává, obsah, změna a zrušení kolaudačního rozhodnutí)
   - změna v užívání stavby (souhlas vs. rozhodnutí o povolení změny v užívání)
Společná řízení a postupy
   - společné územní a stavební řízení
   - společné územní řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
   - společné územní, stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
   - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Specifické situace
   - veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení
   - certifikát autorizovaného inspektora zakládající právo vzniku stavby
   - pasportizace – ověření dokumentace skutečného provedení stavby
   - řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby
   - přestupková řízení

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.6.
2021
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
19.8.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
7.9.
2021
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
7.9.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.9.
2021
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.9.
2021
Veřejná prostranství - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
14.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
16.9.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
16.9.
2021
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.9.
2021
Opatření obecné povahy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
17.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.9.
2021
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
20.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.9.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
21.9.
2021
Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
21.9.
2021
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 107 termínů