Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství

Celní klasifikace zboží a změny od 1.1.2022 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6312
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.11.2021    1 den
Cena bez DPH: 2 388 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6312
Cena s DPH: 2 890 Kč
Popis ceny:
Oběd(y): +130 Kč/os. .
Lektor: plk. Mgr. Petr Mareš , pplk. Mgr. Petr Toman
Více informací o kurzu
Lektor - profil: plk. Mgr. Petr Mareš vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: pplk. Mgr. Petr Toman specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Obsah semináře:
• Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží
• Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
• Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží
• Závazné informace o sazebním zařazení zboží
• Informace o změnách kombinované nomenklatury od 1. ledna 2022
• Informace o změnách harmonizovaného systému od 1. ledna 2022
• Specifická pravidla platná pro celní klasifikaci strojů, přístrojů, zařízení a vozidel, praktické příklady
• Pravidla pro celní klasifikaci částí, součástí a příslušenství – včetně praktických příkladů
• Aktuální příklady celní klasifikace zboží z praxe
• DiskuseKurz je zařazen v sekcích

Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další právní normy
Název      Cena     
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ
VOX   Praha   2 190 Kč 
16.6.
2021
ON-LINE webinář Obce a nový zákon o odpadech
ANAG     1 727 Kč 
17.6.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 290 Kč 
18.6.
2021
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.6.
2021
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   4 190 Kč 
22.6.
2021
Datové schránky ve vaší praxi včetně praktických ukázek užití (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.6.
2021
Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
23.6.
2021
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
24.6.
2021
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán (on-line seminář)
VOX   Praha   1 810 Kč 
24.6.
2021
Označování potravin pro začínající (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.6.
2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.6.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
29.6.
2021
Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití
VOX   Praha   2 190 Kč 
12.7.
2021
Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím
VOX   Praha   4 190 Kč 
20.7.
2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek – přehledně a srozumitelně
VOX   Praha   2 290 Kč 
21.7.
2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek – vybrané otázky
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.8.
2021
Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
30.8.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
VOX   Praha   1 990 Kč 
2.9.
2021
Zákon o místních poplatcích po novele - nové poplatky za komunální odpad, nejčastěji řešené otázky obcí k jejich zavedení a správě
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
14.9.
2021
Zákon o zadávání veřejných zakázek – změny závazků ze smluv
VOX   Praha   2 290 Kč 
15.9.
2021
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 41 termínů