Zákon o státní službě po novele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
2.11.
2021
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.11.
2021
Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů, datových schránek a digitalizace
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.11.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
2.11.
2021
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
BOVA     4 980 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
4.11.
2021
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
4.11.
5.11.
2021
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.11.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
4.11.
2021
Jméno a příjmení v matriční praxi - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
4.11.
2021
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
4.11.
2021
Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
4.11.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
5.11.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
5.11.
2021
Padělky platidel (CZK, EUR,USD) a zneužití platebních karet
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
8.11.
2021
Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
8.11.
2021
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
9.11.
2021
Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
9.11.
2021
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 85 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Program semináře:
• Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj
• Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí
• Změny zákona o státní službě účinné od 1. března 2019 (zákon č. 35/2019 Sb.) a jejich význam:
   - Obory služby
   - Služební předpisy
   - Služební orgány včetně služebních míst představených
   - Výběrová řízení
   - Úřednická zkouška
   - Změny služebního poměru
   - Práva státních zaměstnanců
   - Smírčí řízení
   - Příkazy k výkonu služby
   - Kárná odpovědnost a výjimky z ní
   - Služební hodnocení
   - Informování státních zaměstnanců, rada státních zaměstnanců
   - Odměňování státních zaměstnanců
   - Řízení ve věcech služby
   - Zastupování člena vlády
   - Použití pracovního poměru na služebním místě
• Další aktuální otázky aplikace zákona o státní službě
• Dotazy a diskuse (průběžně)