Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   11 990 Kč 
21.5.
6.8.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
21.5.
23.7.
2022
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   9 990 Kč 
22.5.
24.7.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Liberec   11 990 Kč 
22.5.
7.8.
2022
Smlouva o úvěru
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.5.
2022
Smlouva o úvěru - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
23.5.
2022
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
23.5.
2022
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
VOX     3 255 Kč s DPH
23.5.
2022
Auditor v potravinářství
VOX   Praha   2 771 Kč s DPH
23.5.
2022
Auditor v potravinářství
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     9 990 Kč 
23.5.
30.6.
2022
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     11 990 Kč 
23.5.
11.7.
2022
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX   Praha   2 290 Kč 
24.5.
2022
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX     2 290 Kč 
e-learning
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
24.5.
2022
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022
VOX     3 255 Kč s DPH
24.5.
2022
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.5.
2022
GDPR - zpracování osobních údajů pro každého - aktuální otázky, praktická doporučení - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
24.5.
2022
Zákon o majetku státu
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.5.
2022
Zákon o majetku státu - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
24.5.
2022
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 285 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:

Právní část
• Povinné a dobrovolné příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti a ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů) – současný stav poznání
• Příplatková povinnost a její charakter u dobrovolných a u povinných příplatků
• Rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční testy, charakter práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, vznik pohledávky z práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, rozhodování nejvyššího orgánu o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích, rozhodování o vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích) a test insolvence, pravidla pro splnění dluhu odpovídacímu pohledávce na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích)
• Specifika vracení příplatků (odchylky ve vracení příplatků v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) – nová úprava v rámci novely zákona o obchodních korporacích
• Zálohy na podíl na zisku (podmínky, rozhodování o záloze, vyplacení zálohy, vypořádání zálohy a její zúčtování - nová úprava v rámci novely zákona o obchodních korporacích
• Jak je to se zálohami na podíl na jiných vlastních zdrojích?
• Rizika spojená s převody podílů /akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.
• Novinky v efektivním zvýšením základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nebo upisováním akcií, popř. podmíněným zvýšením základního kapitálu
• Novinky v právní úpravě snížení základního kapitálu spojené s výplatou společníkům

Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně hned v návaznosti na právní výklad. Přitom se zaměříme zejména na:
• Vymezení nabývací ceny podílu, její zvýšení při dalších vkladech
• Zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce
• Daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia
• Daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou