DPH ve vazbě na předpisy EU

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad bude zaměřen zejména na:
• vymezení základních pojmů (prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, zahraniční osoba, provozovatel elektronického rozhraní),
• změny v pravidlech pro prodej zboží na dálku v EU (určení místa plnění, včetně nastavení jednotné prahové hodnoty do všech členských států), nová pravidla pro prodej dovezeného zboží na dálku
• uplatňování DPH při obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní (fikce dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní – vymezení plnění, datum uskutečnění plnění, související povinnosti v oblasti registrace, povinnosti přiznat daň a vedení evidence pro účely DPH – na typových příkladech)
• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa na prodej zboží na dálku v EU,
• změny v pravidlech pro poskytování některých služeb, rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa na další služby v EU,
• přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty (zrušení osvobození od daně při dovozu malých zásilek, nové volitelné režimy pro výběr daně – zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty a dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa),
• sazby daně v roce 2021 a 2022,
• změny ve správě DPH v tuzemsku ve vazbě na novelu daňového řádu,
• případné další změny pro rok 2022,
• informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.