Deregulace cen v pohřebnictví - webinář

Deregulace cen v pohřebnictví - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/deregulace-cen-v-pohrebnictvi-webinar-1729
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  24.06.2021   
Cena bez DPH: 1 652 Kč https://www.integracentrum.cz/deregulace-cen-v-pohrebnictvi-webinar-1729
Cena s DPH: 2 000 Kč
Lektor: Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D. , Kateřina Křečková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit účastníky se změnou regulace cen na hřbitovech a v ostatních smutečních službách od roku 2021. Rozebrána bude zejména problematika nového cenového výměru Ministerstva financí 01/2021, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, oceňování služeb a pasportu hřbitova.

Odpovězeny budou aktuální poznatky z kontrol cen na pohřebištích prostřednictvím specializovaných finančních úřadů. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací novely zákona o pohřebnictví na provoz pohřebiště.

Cílovou skupinou jsou úředníci podle zákona č. 312/2002 Sb., mající na starosti agendu pohřebnictví.

Program webináře:

 • Právní předpisy pro oblast cen
 • Stanovení maximální ceny pronájmu u pozemků pro hrobová místa
 • Stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
 • Vymezení jednoznačně regulovaného zboží
 • Stanovení, za jakých podmínek regulace platí, včetně vymezení okruhu poskytovatelů služeb a kupujících, kteří jsou touto regulací zavázáni
 • Forma zveřejnění regulace
 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1. září 2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
 • Kontrolní orgány v regulaci cen
 • Nové přestupky v pohřebnictví
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
 • Vybraná problematika řádů pohřebišť
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxeKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
22.6.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
22.6.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
23.6.
2021
Deregulace cen v pohřebnictví - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 000 Kč s DPH
24.6.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
29.6.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
24.8.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
24.8.
2021
Řízení o přestupcích - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
24.8.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
25.8.
2021
Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
30.8.
2021
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
31.8.
2021
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
31.8.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
31.8.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.9.
2021
Digitální stát - právo na digitální služby - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
2.9.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
2.9.
2021
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
2.9.
2021
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.9.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
3.9.
2021
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 181 termínů