Nová pravidla pro e-commerce od 1. 7. 2021 (on-line seminář)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Nová pravidla pro e-commerce od 1. 7. 2021
VOX   Praha   1 490 Kč 
2.7.
2021
Nová pravidla pro e-commerce od 1. 7. 2021
VOX   u vašeho počítače   1 490 Kč 
2.7.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Nová pravidla vycházejí především z následujících hlavních změn: • zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU (zasílání zboží aneb „distance selling“) dle jednotlivých členských států a její nahrazení novou unijní prahovou hodnotou 10 000 EUR, • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, resp. „MOSS“) na prodej zboží na dálku uvnitř EU i na určitá domácí dodání zboží realizovaná platformami, tržišti apod. (One Stop Shop, resp. „OSS“), • zavedení právní fikce, dle které podnik, který usnadňuje za určitých podmínek dodání zboží prostřednictvím on-line elektronického rozhraní (tržiště, platforma, portál apod.), je sám považován za osobu, která zboží obdržela a zároveň dodala (tento podnik se stává pro účely DPH „domnělým“ dodavatelem a vzniká mu obvykle povinnost přiznat daň z dodání konečnému spotřebiteli), • úprava pravidel pro přiřazení přepravy v rámci obchodů realizovaných prostřednictvím „domnělého“ dodavatele, • zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě do 22 EUR, • zavedení zvláštního dovozního režimu pro zboží dovezené ze zemí mimo EU, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (Import One Stop Shop, resp. „IOSS“), • zavedení zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR, • úprava celních postupů při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR, • zavedení nových záznamních / evidenčních povinností, které se budou týkat podniků usnadňujících dodání zboží a služeb pomocí elektronického rozhraní. Odpovědi na dotazy.