ON-LINE webinář Personální a mzdová problematika na aktuální téma

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
12.5.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
13.5.
2021
MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - pracovněprávní a mzdové aspekty
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
13.5.
2021
ON-LINE webinář Začínající personalista, aneb od začátku správně bez chyb a omylů
ANAG     1 727 Kč 
13.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - pracovněprávní a mzdové aspekty
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
13.5.
2021
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY při zpracování mzdové agendy
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
14.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY při zpracování mzdové agendy
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
14.5.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
15.5.
3.7.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   8 990 Kč 
15.5.
3.7.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 14 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   10 990 Kč 
15.5.
17.7.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   11 990 Kč 
15.5.
17.7.
2021
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2021 (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 890 Kč 
17.5.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
18.5.
2021
OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
18.5.
2021
ON-LINE webinář Cestovní náhrady v praktických příkladech • komplexní informace
ANAG     1 727 Kč 
18.5.
2021
Personální riskmanagement aneb jak minimalizovat personální rizika ve firmě (online seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 190 Kč 
18.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
18.5.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
20.5.
2021
ON-LINE webinář Exekuce srážkami ze mzdy • aktuálně
ANAG     1 810 Kč 
20.5.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 226 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Učeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace


Webinář je interaktivní, budete potřebovat mikrofon a webkameru (webkamera není podmínkou)


Cíl: na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů. Při výkladu se lektor soustředí na aktuální informace v rámci přijimaných opatření vlády na podporu zaměstnanosti, mimořádného příspěvku ke karanténě, Antivirus, případně Kurzarbeit, krizovém ošetřovném, kompenzačních bonusech. Program bude aktualizován dle posledního vývoje legislativy.


Zákoník práce v roce 2021 • praktické zkušenosti při přijímání zaměstnanců podle pravidel – pandemický zákon, event. nouzový stav • povinné testování zaměstnanců na pracovišti zaměstnavatele

 • elektronická komunikace s budoucím zaměstnancem - požadované osobní údaje v rámci přijímacího řízení a zajištění jejich ochrany • zápočtový list, obsah a jeho vydání • osobní dotazník a archivace dokladů • GDPR – ochrana osobních údajů, vlastní přijímací pohovor – možné formy jeho vedení – zajištění ochrany proti přenosným nemocem • základní informace a poznatky v oblasti testování zaměstanců zaměstnavatelem • vnitřní předpis – směrnice

 • informování o obsahu pracovního poměru • doručování písemností po 30.7.2020 • co zaměstnavatel není oprávněn požadovat od zaměstnance za informace • vnitřní firemní předpisy, pracovní řád, kolektivní smlouva • vstupní školení v oblasti BOZP • vstupní pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho zrušení - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví • uzavírání pracovně- právních vztahů • pracovní smlouva a její obsah - kde zaměstnavatelé často chybují • výkon práce na dobu určitou • problematika forem ukončování pracovního poměru ve vazbě k nároku na podporu v nezaměstnanosti – potvrzení pro úřad práce • zákon o zaměstnanosti

 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • co musí zaměstnavatel dodržet, čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce • rozsah výkonu práce na DPP a DPČ v roce 2021 • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP – dovolená, náhrady, příplatky • agenturní zaměstnávání v roce 2021 – zákoník práce a zákon o zaměstnanosti • výhody a nevýhody • vztah agentura práce a uživatel agenturního zaměstnance • vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem - nejdůležitější informace

 • pracovní doba v době pandemie • práce z domova a její výhody/nevýhody • pracovní doba v době tzv. částečné nezaměstnanosti – omezezní poptávky po výrobcích, nebo službách • nastavení zvláštních režimů pracovní doby - nerovnoměrná pracovní doba, pružná pracovní doba, případně konto pracovní doby • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu mimořádných opatření vlády – podpůrné programy v rámci zaměstnanosti ANTIVIRUS, event. bude-li schálen program KURZARBEIT • uplatňování nároku na výplatu příspěvku, výše, termíny a další důležité informace v této oblasti

 • pracovní doba jako nejdůležitější faktor při určování výměry dovolené • základní informace pro výpočet dovolené • poznatky z praxe


Mzdová problematika v době covidové • zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2021 • sazby minimální mzdy • zaručená mzda

 • zkušenosti z praxe – co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy na úrovni mzdy minimální nebo zaručené

 • výpočet mzdy při zvláštních režimech pracovní doby v souvislosti s omezením nebo zastavením provozu a následný výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro čerpání příspěvku z programu Antivirus, nebo event. Kurzarbeitu • výpočet mzdy při částečném výkonu práce a příspěvek od státu – názorné ukázky výpočtu

 • náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenské pojištění 2021 • náhrada mzdy pro rok 2021 při dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény nebo izolace • mimořádný příspěvek tzv. „izolačka“ při nařízené karanténě nebo izolaci – postupy, varianty a výpočet ve vazbě na snížení odvodu pojistného na socální zabezpečení za změstnavatele • návaznost na mzdový program • tzv. covidové diagnózy • součinnost zaměstnavatele s příslušnou správou sociálního zabezpečení – podávání vysvětlení, uplatnění žádostí, sporné případy „karanténa,izolace, nebo vlastní nemoc“? ve vazbě na mimořádný příspěvek

 • krizové ošetřovné navýšení až na 80% z redukovaného denního vyměřovacího základu zaměstance • rotační docházka do škol a ošetřovné – jak řešit, bude-li schválena

 • další praktické informace • kompenzační bonusy v roce 2021 – osoby samostatně výdělečně činné, malé s.r.o, případně dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti • základní informace o podmínkách nároku na kompenzační bonus, výše, do kdy uplatnit nárok


dotazy můžete pokládat lektorovi přes mikrofon nebo písemně přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!