Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
27.5.
2022
Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
27.5.
2022

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Program:
Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu
• Postup před zahájením řízení o přestupku
• Zahájení a průběh řízení o přestupku
• Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení
• Zvláštní druhy řízení o přestupku
• Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení
• Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
• Evidence přestupků
• Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.