Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Daň z příjmu právnických osob
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
9.12.
2021
Daň z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
10.12.
2021
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.12.
2021
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022 - ON-LINE
BOVA     2 490 Kč s DPH
13.12.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021-2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
16.12.
2021
Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
21.12.
2021
NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2021/2022
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
11.1.
2022
Novinky daně z příjmu právnických osob v roce 2021 a 2022
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč s DPH
14.1.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč s DPH
17.1.
2022
Pohledávky - účetní a daňové problémy  TOP
Verlag Dashöfer     4 465 Kč s DPH
20.1.
2022
Pohledávky - účetní a daňové problémy  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
20.1.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč s DPH
21.1.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
24.1.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
24.1.
2022
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů pro rok 2022
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
31.1.
2022
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů pro rok 2022 - ON-LINE
BOVA     2 590 Kč s DPH
31.1.
2022
DANĚ Z PŘÍJMŮ 2021/2022 v příkladech - aktuality a nejčastější chyby
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
31.1.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč s DPH
4.2.
2022
Kulatý stůl daně
INTEGRA CENTRUM   Brno   6 600 Kč s DPH
8.2.
10.2.
2022
Daňové a účetní aktuality 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
14.2.
2022
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 37 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Příklady obsahují širokou problematiku daně z příjmů právnických osob jako například: Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů • položky zvyšující a snižující základ daně používané v daňovém přiznání • vybrané skupiny daňových a nedaňových výdajů • zaměstnanecké benefity v dani z příjmů (s průřezem do oblasti závislé činnosti) • zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v daňové souvislosti • správné stanovení základu daně a jeho problémy (např. příjmy a výdaje nezaúčtované ve výnosech a nákladech) • daňové uplatňování pohledávek (opravné položky, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek) • daňové ošetření dluhů • zdaňování v rámci koncernu (podíly na zisku a převody podílů) • problematika ceny obvyklé • zdaňování bezúplatných příjmů • daňové posouzení úroků včetně pravidel tzv. nízké kapitalizace • praktické postupy při uplatňování odpisů hmotného a nehmotného majetku • uplatňování odčitatelných položek od základu daně včetně zpětného uplatnní daňové ztráty • uplatňování slev na dani • finanční a operativní leasing • podrobné daňové řešení vztahů vlastníka a uživatele majetku • specifika zdaňování veřejnoprávních subjektů • opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) • daňové řešení vybraných institutů soukromého práva (právo stavby, pacht, výprosa) a další. Řešení příkladů je vázáno nejen na konkrétní ustanovení zákona, ale pro využití v praxi i na jednotlivé řádky aktuálního vzoru tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí semináře je i řešení doplňujících dotazů účastníků a v případě potřeby i podrobnější vysvětlení oblastí, které obvykle dělají největší problémy. Účastníci semináře obdrží písemné podklady rozdělené na část zadání a část řešení, takže je následně mohou využít i v případě samostudia k prohloubení svých znalostí a k procvičení řešení příkladů z této oblasti daní z příjmů. Diskuze, odpovědi na dotazy.