DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

• aktuální legislativa DPH, • předmět daně u přeshraničních transakcí, • povinnosti plátců, identifikovaných osob a neplátců, • nové dopravní prostředky, • neusazené osoby, • místo plnění, • intrakomunitární dodání zboží, • přemístění majetku, • řetězové transakce, • pořízení zboží z jiného členského státu, • třístranný obchod, • pravidla pro konsignační sklady, • místo plnění u služeb, • dovoz a vývoz zboží, služby vázané na dovoz a vývoz zboží. Diskuze, odpovědi na dotazy.