Daňový profesionál® – kompletně

Daňový profesionál® – kompletně 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-danovy-profesional-kompletne--0016.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.08. - 30.09.2021   
Popis termínu: 10. 8. – 30. 9. 2021
Cena bez DPH: 36 480 Kč https://www.vox.cz/danove-a-ucetni-kurzy/kurz-danovy-profesional-kompletne--0016.htm
Popis ceny: kód: 2103500 - 36 480 Kč + DPH Základní cena
Lektor: Bc. Marta Šťastná , Ing. Ilona Součková , Ing. Václav Zíka , Ing. Ivo Šulc , Mgr. Magdaléna Vyškovská , Ing. Jana Pilátová , Ing. Jan Koreček , Bc. Zdeněk Vondrák , Lektor bude upřesněn , Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. , Ing. Radek Neužil, LL.M. , Mgr. Markéta Hlavinová , Ing. Otakar Machala , Ing. Matěj Nešleha , Ing. Julie Vasko
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Bc. Marta Šťastná daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních“
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Ilona Součková Generální finanční ředitelství
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Václav Zíka MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Ing. Ivo Šulc daňový poradce
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Mgr. Magdaléna Vyškovská daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: Generální finanční ředitelství – Oddělení majetkových daní a daně silniční
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový poradce
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů, Ministerstvo spravedlnosti
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: tajemník kanceláře Komory daňových poradců ČR, zkušební komisař KDP ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňový poradce se specializací na daň z příjmů fyzických a právnických osob
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: daňová poradkyně se specializací na nemovitosti a majetkové daně
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek. Schéma cyklu 1. MODUL 10. – 11. 8. 2021; 9:00–17:00 • Daňový řád, daňový systém ČR • Bc. Zdeněk Vondrák 2. MODUL 16. – 26. 8. 2021 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 10 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 16. 8. 2021; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 17. 8. 2021; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 18. 8. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Matěj Nešleha 4. seminář 18. 8. 2021; 14:30–18:30 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková 5. seminář 19. 8. 2021; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 6. seminář 23. 8. 2021; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 7. seminář 23. 8. 2021; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 8. seminář 24. 8. 2021; 9:00–16:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. 9. seminář 25. 8. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • Mgr. Markéta Hlavinová 10. seminář 26. 8. 2021; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská 3. MODUL 8. – 9. 9. a 20. 9. 2021 • Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 8. 9. 2021; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) • Ing. Matěj Nešleha 2. seminář 9. 9. 2021; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Ing. Otakar Machala 3. seminář 20. 9. 2021; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná 4. MODUL 13. – 16. 9. 2021 • Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 13. 9. 2021; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 14. 9. 2021; 9:00–16:00 • Zákon o dani z hazardních her • lektor bude upřesněn 3. seminář: 15. 9. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 4. seminář 16. 9. 2021; 9:00–14:00 • Zákon o dani z nemovitých věcí • Ing. Jan Koreček 5. MODUL 21. – 22. 9. 2021; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní I. • Ing. Jana Pilátová 6. MODUL 29. – 30. 9. 2021; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní II. • Ing. Jana Pilátová
Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021 - prodej zboží na dálku, elektronické rozhraní
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
19.4.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
19.4.
2021
ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKONA O DPH v roce 2020 a 2021
STUDIO W   Praha   3 509 Kč s DPH
19.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZMĚNY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKONA O DPH v roce 2020 a 2021
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
19.4.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
20.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
20.4.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
20.4.
2021
Personální a mzdová problematika v roce 2021 – zkušenosti a praktické poznatky (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
20.4.
2021
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.4.
2021
Cenné papíry – účetní a daňový pohled (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
21.4.
2021
DPH v roce 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
21.4.
23.6.
2021
Online seminář: Výkaz Cash Flow prakticky – nepřímá metoda
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
21.4.
2021
Praktické uplatňování DPH v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
21.4.
28.7.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
22.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
22.4.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
22.4.
2021
POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt
STUDIO W   Praha   3 267 Kč s DPH
22.4.
2021
Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
22.4.
2021
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 572 termínů