Nárok na dovolenou ve vztahu k pracovní době – první praktické zhodnocení dopadů nových pravidel do praxe (on-line seminář)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

• úvod do problematiky, • důvody, proč dochází k novelizaci změně při určování nároku na dovolenou – aneb ze dnů na hodiny, • srovnání nároku na dovolenou dle předchozích let a od roku 2021, • základní shrnutí problematiky pracovní doby z pohledu vzniku nároku na dovolenou, • pracovní doba, rovnoměrné – nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, směnné provozy a dovolená, plánování směn, práce přesčas, nepřetržité odpočinky mezi směnami a týdenní volno, • dovolená za kalendářní rok, • poměrná část dovolené v kalendářním roce, zkušební doba a nárok na dovolenou, • případy, kdy může dojít k nárůstu nároku na dovolenou za kalendářní rok ve vztahu k odpracované pracovní době zaměstnance v kalendářním roce, • dovolená a kratší pracovní poměr, • dodatková dovolená a její určování v hodinách, • započitatelné překážky v práci do nároku na dovolenou, • krácení dovolené za neomluvenou směnu nebo její část, • zaokrouhlování dovolené - nové pravidlo, • převody dovolených do následujícího kalendářního roku, • čerpání dovolené ve svátek, • dovolené v režimu vysílání zaměstnanců do zahraničí v rámci nadnárodního poskytování služeb. Odpovědi na dotazy.