Daně a účetnictví pro podnikatele aktuálně a výhodně (cyklus on-line seminářů včetně záznamu)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2021 – výklad polopatě a účtování praktických příkladů (on-line seminář)
VOX   Praha   6 990 Kč 
27.4.
30.4.
2021
Účtování podle jednotlivých účetních tříd z pohledu praxe – postup pro rok 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   2 590 Kč 
6.5.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.5.
2021
Fakturace od A do Z v praxi roku 2021
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele pro rok 2021 včetně příkladů chybných postupů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
3.6.
2021
Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing
VOX   Praha   5 390 Kč 
7.6.
8.6.
2021
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 783 Kč s DPH
14.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
14.6.
2021
Účetní závěrka roku 2020 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
VOX   Praha   1 890 Kč 
18.8.
2021
ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
10.9.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech
STUDIO W     2 904 Kč s DPH
10.9.
2021
Výklad účetnictví a příklady účetní I.
VOX   Praha   5 180 Kč 
21.9.
22.9.
2021

13 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

1. on-line seminář 19. 4. 2021; 9:00–16:00 • Co musí účetní vědět o DPH Daňové doklady – druhy a jejich náležitosti • uplatňování dokladů z časového hlediska • DPH a zálohy – vystavování a účtování • DPH a cizí měna – přepočet cizí měny • nárok na odpočet daně • DPH při dodávkách zboží a služeb v rámci EU a mimo EU • DPH a automobil – pořízení a poskytování pro soukromé účely • ručení za nezaplacenou daň • daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení. 2. on-line seminář 11. 5. 2021; 9:00–16:00 • Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2021 Změny 2020/2021 • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a DzP • ocenění • odpisování • technické zhodnocení • chyby v účtování • inventární karty • vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování • vazba na DPH a majetkové daně • financování hmotného majetku úvěrem • časté chyby a omyly. 3. on-line seminář 27. 5. 2021; 9:00–16:00 • Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a pro rok 2021 Praktické dopady zvýšení hranice pro hmotný majetek – účetní souvislosti • nehmotný majetek v účetnictví a daních v podmínkách roku 2021 • technické zhodnocení 2021 – účetně a daňově • mimořádné odpisy – podmínky a výhody • kompenzační bonus 2021 – pravidla a podmínky poskytování, problémy praxe • aktuální stav tzv. „Generálního pardonu“, tj. prominutí DPH, sankcí a správních poplatků • změny v právní úpravě pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, podmínky pro výplatu záloh na podíly na zisku • zpětný odpočet ztráty – podmínky uplatnění, zaúčtování, dopad na odloženou daň z příjmů • účetní případy související s pandemií COVID-19 – dotace, ošetřovné OSVČ, kompenzační bonus atd. – daňové souvislosti • příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžité formě – daňové podmínky a zaúčtování • firemní elektromobil – hybridní automobil z pohledu účetnictví a daní • práce z domova (home office) – daňové a účetní dopady • nové interpretace Národní účetní rady • zveřejňování účetních závěrek – změny 2021. 4. on-line seminář 21. 6. 2021; 9:00–16:00 • Daňový balíček 2021 – srozumitelný přehled o změnách Daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 – prominutí sankcí ze strany FÚ, Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, práce z domova, testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce ze zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, účtování dotací • schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 • daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty • daň z přidané hodnoty • zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020/2021 • silniční daň • daň z nemovitých věcí • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí • novela daňového řádu • změny sazeb ČNB • evidence tržeb • prominutí správních poplatků • vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním • změna zákona o veřejných rejstřících • změny u daně z příjmů • novela zákona o dani z přidané hodnoty • paušální daň u fyzických osob.