ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA (COVID) A NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 a 2021, některé výkladové problémy a nejasnosti

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností STUDIO W již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Pracovní právo

Název      Cena     
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
28.4.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, novela zákoníku práce - 2denní
STUDIO W     6 897 Kč s DPH
29.4.
30.4.
2021
Online seminář: Sporné oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
10.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
19.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRÁCE Z DOMOVA, PRÁCE NA ZAVOLANOU, SDÍLENÁ PRACOVNÍ MÍSTA - z pracovněprávního a mzdového pohledu
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
21.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
STUDIO W     3 509 Kč s DPH
27.5.
2021
Online seminář: Právní minimum pro personalisty
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
28.5.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a novela zákoníku práce
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
7.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2021
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
14.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, včetně novely zákoníku práce 2020
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
21.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář VELKÁ NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
23.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, novela zákoníku práce - 3denní
STUDIO W     11 495 Kč s DPH
9.8.
11.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK SE VYPOŘÁDAT S PROBLEMATICKÝM ZAMĚSTNANCEM
STUDIO W     2 783 Kč s DPH
20.8.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář AKTUALITY V PRACOVNÍM PRÁVU
STUDIO W     2 299 Kč s DPH
3.9.
2021

15 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Obsah:
*SOUČASNÉ AKTUALITY – možné pozastavení pracovnělékařských prohlídek a jejich provedení po ukončení nouzového stavu
*testování zaměstnanců ve firmách a důsledky odmítnutí (může to být neomluvená absence?)
*eventuální výpovědi zaměstnancům pro nadbytečnost a podmínky
*NOVELA ZP - ZMĚNA DOVOLENÉ, počítané v hodinách
*výpočet dovolené v hodinách
*souvislost s právní úpravou pracovní doby (a chyby zaměstnavatelů a počítačových programů)
*dovolená při změně pracovní doby v roce
*posuzování překážek v práci a dalších náhradních dob pro právo na dovolenou
*změny v čerpání dovolené
*nově čerpání dovolené ve svátek (různé názory a výklad AKV)
*převod dovolené na žádost
*přechod dovolené z roku 2020 – nejasnosti (stará a nová dovolená)

*nové sdílené pracovní místo pro kratší úvazky (stručně)
*zásadní změna doručování písemností a problémy
*změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání
*zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti
*změny v odškodňování pracovních úrazů a NzP a jednorázové odškodnění pozůstalých a náhrady nákladů pohřbu
*praktické nejasnosti a chyby v programech u průměrného výdělku a jeho vazby na nejnižší úroveň zaručené mzdy
*pracovní volno na dětské tábory apod. akce, dotace státu
*odpovědi na další dotazy k zákoníku práce