Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality

Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/rodinne-pravo-v-obcanskem-zakoniku-aktuality-1709
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  06.05.2021   
Cena bez DPH: 1 570 Kč https://www.integracentrum.cz/rodinne-pravo-v-obcanskem-zakoniku-aktuality-1709
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. Věra Novotná
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Účastník webinář se zorientuje ve vztazích mezi rodiči a dětmi, upravených v občanském zákoníku, v rodičovských kompetencích, v úpravě výchovy a výživy, úpravě rodičovského styku. Rodiče často využívají pomoc OSPOD, často řeší spory o děti a od OSPOD požadují pomoc a služby, které nejsou v jejich kompetenci, ale naopak v kompetenci rodičů. Proto se OSPOD musí dobře v těchto vztazích orientovat a umět propojit činnosti upravené v několika právních předpisech.

Program semináře:

 • Právní úprava a významné mezinárodní dokumenty
  • Vybraná ustanovení z Listiny základních práv a svobod, a také z Úmluvy o právech dítěte a z Evropské úmluvy o právech dítěte.
 • Vybraná ustanovení OZ
  • Vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská odpovědnost, její obsah a vztah ke statusovým právům, zásahy do rodičovské odpovědnosti, důsledky pro dítě, vztahy mezi ostatními příbuznými, povinnosti soudu, rodičů a orgánu sociálně-právní ochrany při zjišťování názoru dítěte.
 • Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství nebo po rozchodu rodičů
  • Úprava výchovy a výživy, rodičovského styku a poradenství orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dle aktuální právní úpravy.
 • Druhá a třetí součást obsahu rodičovské odpovědnosti, zákonné zastoupení a správa jmění dítěte
  • Opatrovnictví a poručenství, role orgánů sociálně-právní ochrany dětí při výkonu opatrovnictví a veřejného i sobního poručenství, včetně výkonu majetkového opatrovníka, včetně aktuálních změn.
 • Praktická část
  • Kazuistiky a případové studie - aktuální problémy z praxe.Kurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
20.4.
2021
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 430 Kč 
21.4.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
21.4.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz   Plzeň   1 560 Kč 
22.4.
2021
Zákon o sociálních službách - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
22.4.
2021
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
bfz   Česká Lípa   1 280 Kč 
23.4.
2021
Využití psychosomatiky v sociálních službách (úvod do problematiky)
bfz     1 280 Kč 
23.4.
2021
Právo na přiměřené riziko
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
27.4.
2021
Specifika práce s romskou rodinou
bfz   Praha   1 850 Kč 
27.4.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Česká Lípa   1 280 Kč 
28.4.
2021
Základní informace o bazální stimulaci
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
3.5.
2021
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
bfz   Liberec   1 560 Kč 
3.5.
2021
Úvod do problematiky týrání a zneužívání
bfz   Písek   1 350 Kč 
4.5.
2021
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.5.
2021
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
6.5.
2021
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Strakonice   1 350 Kč 
6.5.
2021
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou
bfz     1 560 Kč 
6.5.
2021
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
6.5.
2021
Vedení náročných rozhovorů
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
11.5.
2021
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 850 Kč 
11.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 74 termínů