Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami

Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/jednani-s-klienty-s-problemovym-chovanim-a-zvlastnimi-potrebami-1711
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  13.05.2021   
Cena bez DPH: 1 570 Kč https://www.integracentrum.cz/jednani-s-klienty-s-problemovym-chovanim-a-zvlastnimi-potrebami-1711
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Mgr. Věra Máchová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je poskytnout účastníkům rámcový přehled o typologii klientů, kteří vyžadují specifický přístup (klienti v duševní krizi, depresivně ladění klienti, klienti s mentálním postižením) a klientů s problematickým chováním (agresivní klienti, klienti pod vlivem návykových látek, psychicky narušené osobnosti).

Podrobně budou vysvětleny zásady jednání a komunikace s těmito skupinami klientů při dodržení profesionálního přístupu ze strany pracovníka. Dále budou předány související potřebné znalosti a dovednosti v oblasti mentální hygieny a zvládání stresových situací.

Zejména pracovníci v sociální oblasti, pro které je tento kurz primárně určen, si rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti práce s klientem, zvláště pak s problematickými skupinami klientů, kteří potřebují specifický přístup (agresivní, kverulant, úzkostný, depresivní, mentálně retardovaný, klient s Alzheimerovou nemocí, klient-konzument, psychicky narušené osobnosti). Naučí se, jak úspěšně zvládnout komunikaci a profesionální vedení rozhovoru s klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecně přijímané normy. Bude schopen zvolit vhodnou strategii pro zvládání jednotlivých typů klientů a osvojí si základní principy práce s klienty se zvláštními potřebami. Uvědomí si chyby, které v komunikaci obvykle dělá. Na modelových situacích bude předvedeno, jak navázat s klientem vzájemnou spolupráci a důvěru a napomoci tak k vyřešení problému.

Program webináře:

  • Úvod
  • Osobnost, duševní zdraví, postoje a komunikační dovednosti sociálního pracovníka
  • Klient v duševní krizi
  • Komunikace s agresivními klienty
  • Klient s poruchou osobnosti
  • Další typy klientů s problémovým chováním, strategie zvládání
  • Závěr, rekapitulace, dotazyKurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
20.4.
2021
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 430 Kč 
21.4.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
21.4.
2021
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz   Plzeň   1 560 Kč 
22.4.
2021
Zákon o sociálních službách - aktuality
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
22.4.
2021
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
bfz   Česká Lípa   1 280 Kč 
23.4.
2021
Využití psychosomatiky v sociálních službách (úvod do problematiky)
bfz     1 280 Kč 
23.4.
2021
Právo na přiměřené riziko
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
27.4.
2021
Specifika práce s romskou rodinou
bfz   Praha   1 850 Kč 
27.4.
2021
Využití asertivity při jednání s klientem
bfz   Česká Lípa   1 280 Kč 
28.4.
2021
Základní informace o bazální stimulaci
bfz   Karlovy Vary   1 280 Kč 
3.5.
2021
Sociální šetření (Úvod do problematiky)
bfz   Liberec   1 560 Kč 
3.5.
2021
Úvod do problematiky týrání a zneužívání
bfz   Písek   1 350 Kč 
4.5.
2021
Dluhové poradenství v sociálních službách
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.5.
2021
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
6.5.
2021
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Strakonice   1 350 Kč 
6.5.
2021
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou
bfz     1 560 Kč 
6.5.
2021
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
6.5.
2021
Vedení náročných rozhovorů
bfz   Plzeň   1 280 Kč 
11.5.
2021
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 850 Kč 
11.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 74 termínů