Zákon o cestovních dokladech v aktuálním znění

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
22.6.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
22.6.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
23.6.
2021
Deregulace cen v pohřebnictví - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 000 Kč s DPH
24.6.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
29.6.
2021
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
24.8.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
24.8.
2021
Řízení o přestupcích - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
24.8.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
25.8.
2021
Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
30.8.
2021
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
31.8.
2021
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
31.8.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
31.8.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.9.
2021
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
2.9.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
2.9.
2021
Digitální stát - právo na digitální služby - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
2.9.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
3.9.
2021
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 187 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Webinář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění. Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., zejména úředníci obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají správní činnosti na úseku cestovních dokladů.

V rámci výkladu budou účastníci kurzu upozorněni na úpravy znění zákona, které v současné době procházejí legislativním procesem a které by měly být účinné nejpozději k 2. 8. 2021.

Program webináře:

 • Aktuální právní úprava na úseku cestovních dokladů a úvod do problematiky
  • právní předpisy a související předpisy dle aktuální právní úpravy, stručný výklad základních pojmů
  • druhy cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, změny a doplňování zapisovaných údajů
  • územní a časová platnost cestovních dokladů
  • lhůty pro vydání cestovního dokladu
 • Vydávání cestovních dokladů
  • žádost o vydání CD a její náležitosti, žádost o doplnění, změnu údajů v CD, prokazování údajů a prověřování správnosti údajů uvedených v žádosti
  • orgány příslušné k vydání, podání žádosti o vydání CD (příslušnost k podání žádosti, způsob jejího pořízení, pořízení biometrických údajů, digitalizované podoby držitele a jeho podpisu, jiný způsob připojení podoby žadatele a podpisu), doklady předkládané k žádosti a požadavky na ně kladené
  • předání vyhotoveného cestovního dokladu – osoby oprávněné CD převzít, orgány, u kterých dochází k převzetí CD, jiný způsob předání CD než osobní převzetí, úkony v rámci předání CD
 • Odepření vydání cestovního dokladu, skončení doby platnosti CD ze zákona, na základě rozhodnutí, sepsáním protokolu
 • Povinnosti držitele a dalších osob na úseku cestovních dokladů a působnost orgánů veřejné správy na úseku CD, zadržení CD
 • Přestupky na úseku cestovních dokladů
 • Evidence cestovních dokladů
  • informační systém CD
  • správce, zpracovatel, uživatel, manuální evidence
  • poskytování údajů z evidence CD, blokace údaje o poskytnutí údajů
 • Správní poplatky na úseku cestovních dokladů
 • Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuze