Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (on-line seminář)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.6.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Mzda, plat a odměna v roce 2021: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • nařízení vlády o nejnižší úrovni minimální zaručené mzdě a postupy zaměstnavatelů při odměňování zaměstnanců mzdou – formy odměňování 2021 • nařízení vlády o odměňování zaměstnanců platem od roku 2021 • mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou • podrobné příklady – příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost • směnné provozy a příplatky • nenárokové složky – odměny, prémie, osobní příplatek, jako nenároková složka • příplatek za vedení, další příplatky u platu • názorné příklady. Na co se zaměřují kontrolní orgány z pohledu dodržování daných právních předpisů při odměňování zaměstnanců. Průměrný výdělek: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku příplatek • pravděpodobný výdělek • zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do jiného rozhodného období než čtvrtletí • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • průměrný výdělek versus úřad práce • názorné ukázky výpočtů • pro jaké účely se průměrný výdělek zjišťuje • program Antivirus a průměrný výdělek • náhrady mzdy ze čtvrtletí do následujícího čtvrtletí a výpočet průměrného výdělku. Srážky ze mzdy, platu, odměny: Nejdůležitější informace v oblasti srážek • okruh příjmů, které podléhají srážkám • uzavírání dohod o srážek ze mzdy • platu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • pořadí prováděných srážek • charakter pohledávek – nepřednostní, přednostní, výpočty srážek od 2021 • oddlužení fyzické osoby a povinnosti plátce příjmu povinného • názorné ukázky výpočtů. Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění pro rok 2021: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny • výpočet pojistného na SZ a ZP – příklady • specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu • dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu • vyměřovací základ • započitatelnost příjmů • maximální vyměřovací základ a pojistné • odpočet pojistného o částku vyplaceného příspěvku při karanténě nebo izolaci – tzv. Izolačka • řešení přeplatků a nedoplatků pojistného • opravné přehledy – jak řešit chyby v odvodu pojistného • příklady. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet mimořádného příspěvku při karanténě nebo izolaci s platností do 30. 6. 2021: Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů • povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy • mimořádný příspěvek při karanténě nebo izolaci • jak musí zaměstnavatel postupovat, poznatky z praxe za první dva měsíce poskytování mimořádného příspěvku, kde se vyskytují nesrovnalosti • E-neschopenka a obsah pro likvidaci mimořádného příspěvku • pojmy karanténa, izolace • podrobné informace s ukázkami výpočtů • malý rozsah a okruh osob které naplňují pojem malého rozsahu ve vazbě na příslušné podmínky ve smyslu § 7 Zákona o nemocenském pojištění. Další důležité informace: Řešení při uplatňování žádostí o krizové ošetřovné – rotační výuka od 12. 4. 2021 • výjimky u okruhů zaměstnanců, kterým krizové ošetřovné nenáleží • dokladování žádostí o ošetřovné • věk dětí, na které si může rodič žádat o ošetřovné • výše ošetřovného a výpočet • okruh osob, které mohou žádat o ošetřovné • zásadní novinky v této oblasti. Jak dál u programu Antivirus – platnost do 31. 5. 2021 • čerpání příspěvku z programu Antivirus a poznatky z kontrol, kde zaměstnavatelé chybují a neoprávněně čerpají tyto příspěvky. Budoucnost programu Kurzarbeit. Režim zaměstnanců, kteří pracují z domova a poskytování benefitů těmto zaměstnancům – stravenky, stravenkový paušál. Návrh na změnu – doplnění § 317 Zákoníku práce – výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Praktické poznatky s poskytováním stravenkového paušálu od 1. 1. 2021 • výhody, nevýhody • riziko diskriminace z pohledu výše stravenkového paušálu • daňová uznatelnost. Vnitřní firemní předpis, jako nástroj, jak se vyhnout z pohledu zaměstnavatele problémům. Povinnosti zaměstnavatelů vysílat zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu, tj. po 12. 4. 2021. Další aktuální informace, s odkazem na přijatá další opatření v rámci pandemické situace. Odpovědi na dotazy.