Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE

Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6262
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.05.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6262
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: JUDr. Stanislava Neubauerová , JUDr. Jana Vašíková
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Stanislava Neubauerová právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Jana Vašíková právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Program semináře:
Účastenství obecně - dle správního řádu
   - Hlavní a vedlejší účastníci řízení
   - Nepřiznání účastenství
   - Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu
– právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky……
   - Opomenutý účastník řízení
Účastenství speciálně – dle stavebního zákona
   - Stavebník v řízeních dle stavebního zákona
   - Soused v řízeních dle stavebního zákona
   - Obec v řízeních dle stavebního zákona
   - Projektant v řízeních dle stavebního zákona
   - Spolek (občanské sdružení) v řízeních dle stavebního zákona
   - Námitky účastníků řízení dle stavebního zákona
– územně-technické, občanskoprávní. Postup stavebního úřadu při jejich posuzování.
   - Účastníci územního řízení – územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
   - Účastníci stavebního řízení – stavební povolení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby
   - Účastníci kolaudačního řízení
   - Účastníci řízení o nepovolené stavbě
   - Účastníci ve společných řízeních dle stavebního zákona
– společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA)
   - Účast při zjednodušených postupech dle stavebního zákona – územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním stavby, společný souhlas
Dotčené orgány
   - práva a povinnosti dotčeného orgánu
   - vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu
   - závazné stanovisko dotčeného orgánu – obsah, přezkum, lhůty

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo
Název      Cena     
Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.4.
2021
Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na přípravu rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.4.
2021
Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování a jak probíhá rekodifikace - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
27.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE seminář
BOVA     6 770 Kč s DPH
28.4.
2021
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
30.4.
2021
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
30.4.
2021
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2021 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
4.5.
2021
Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, navrhované změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
6.5.
2021
Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
6.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
10.5.
2021
Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
11.5.
2021
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jak probíhá rekodifikace veřejného stavebního práva - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
11.5.
2021
Účastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
13.5.
2021
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
14.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.5.
2021
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 79 termínů