Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti (on-line seminář)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Neziskové organizace , Finance a bankovnictví

Název      Cena     
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
VOX   Praha   1 990 Kč 
29.6.
2021
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
VOX   Praha   1 990 Kč 
21.10.
2021

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

• zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve smlouvách, • hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci, • auditní a kontrolní postupy, • příklady rizik v činnosti organizací, rizika kontrolora nebo interního auditora, • ustanovení o rizicích v právních předpisech a standardech, • obdržené stížnosti a podněty – upozornění na rizika.