Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
BOVA     2 690 Kč s DPH
6.9.
2021

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
• vybrané obecné otázky
   - hlavní důvody neplatnosti ujednání ve smlouvách o zajištění či utvrzení dluhu (včetně rizik spojených s přezajištěním či plynoucích ze vztahů se spotřebitelem nebo slabší stranou)
   - zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů
   - právní režim i rozsah regresu plnivšího poskytovatele zajištění proti dlužníkovi / poskytovatelům dalších zajištění
   - dopady novace / narovnání / odstoupení od smlouvy / odvolání daru / převodu závodu na zajištění
• podrobně ke smluvní pokutě a uznání dluhu
• podrobně k ručení / finanční záruce / přistoupení k dluhu
• podrobně k zástavnímu právu / zadržovacímu právu či zajišťovacímu převodu práva