Novinky v obchodních korporacích

Novinky v obchodních korporacích Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6241
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.08. - 22.08.2021    4 dny
Místo: Doksy (doksy-okres-ceska-lipa)
Cena bez DPH: 8 247 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6241
Cena s DPH: 9 980 Kč
Popis ceny:
Stravování: +1745 Kč/os., 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře; ubytování: +1800 Kč/os., 3 noci; doprava z Prahy: zdarma (nutno dojednat předem telefonicky).
Lektor: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. , JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Čech h.D., LL.M. odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na změny a novinky v následujících oblastech:

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
• základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
• legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. nevyvratitelná domněnka) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího / koncového vlivu / koncový příjemce, komu a kdy svědčí nevyvratitelná domněnka)
• obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila nevyvratitelná domněnka ve prospěch osoby ve vrcholném vedení)
• povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
• meze / rozsah formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
• okruh zapisovaných skutečností
• zápis do evidence rejstříkovým soudem (procesní legitimace, předpoklady zápisu, řízení, rejstříkový přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
• přímý zápis do evidence notářem (předpoklady, přezkum zapisovaných skutečností)
• automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob – pojem, význam, úskalí
• poplatky spojené s návrhem na zápis
• možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
• přechodná ustanovení k nové úpravě
• další aktuální otázky

NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
Obchodní korporace obecně:
   - vkladová povinnost
   - dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku
   - vypořádací podíl (obecně)
   - nedodržení zákonem předepsané formy notářského zápisu
   - postavení členů volených orgánů – právnická osoby coby člen voleného orgánu – smlouva o výkonu funkce a odměňování – vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce) – střet zájmů – diskvalifikace – nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění
   - podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
   - zrušení neaktivních společností bez likvidace (i právního nástupce)
   - přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku (jejich předpoklady)
Společnost s ručením omezeným:
   - podíly a nakládání s nimi (převody, zastavení, zřízení předkupního práva atd.)
   - druhy podílů
   - kmenové listy (zejm. jejich prohlášení za neplatné)
   - zánik účasti
   - uvolněný podíl a vypořádací podíl
   - společnická žaloba
   - hlasovací právo, včetně tzv. dodatečného hlasování
   - rozhodování per rollam, včetně nového typu notářského zápisu
   - působnost valné hromady (zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání)
   - protest
   - změny výše základního kapitálu
Akciová společnost:
   - stanovy, včetně účinnosti jejich změn
   - důsledky nedůvodných zvýhodnění akcionáře
   - zaknihované a listinné akcie
   - omezení převoditelnosti akcií
   - druhy akcií
   - podíly na zisku a jiných vlastních zdrojích
   - právo na vysvětlení
   - právo podávat návrhy a protinávrhy
   - akcionářská žaloba
   - vytěsnění (squeeze out)
   - valná hromada (působnost - zvláště ke schvalování převodu či zastavení části jmění s dopady na změnu skutečného předmětu podnikání, svolání, včetně náležitostí pozvánky, rozhodování, včetně per rollam, osvědčování notářským zápisem, protest)
   - posuzování platnosti rozhodnutí volených orgánů
   - postavení představenstva a dozorčí rady
   - povinná a dobrovolná zaměstnanecká participace
   - vysílací právo
   - monistický systém
   - zákaz konkurence
   - změny výše základního kapitálu

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKTUÁLNÍCH ROZHODNUTÍ Z OBLASTI OBCHODNÍCH KORPORACÍKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
16.6.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NÁKUPNÍ CONTROLLING - ekonomika pro nákupčí
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
16.6.
2021
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.6.
2021
Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.6.
2021
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.6.
2021
Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.6.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   10 990 Kč 
26.6.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
26.6.
28.8.
2021
Zajištění a utvrzení dluhu - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
30.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
3.7.
4.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   9 990 Kč 
3.7.
28.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   8 990 Kč 
3.7.
4.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
3.7.
18.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   11 990 Kč 
3.7.
11.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
3.7.
18.9.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   11 990 Kč 
4.7.
12.9.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Karlovy Vary   9 990 Kč 
4.7.
29.8.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy     8 990 Kč 
5.7.
23.8.
2021
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 214 termínů