Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE

Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE Agentura BOVA http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6232
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.04.2021    1 den
Cena bez DPH: 1 809 Kč http://www.bovapolygon.cz/bova/seminar.php?SE=6232
Cena s DPH: 2 190 Kč
Lektor: JUDr. Petr Šuk
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Šuk místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu...
Lektor - kontakt: www.bovapolygon.cz/lek...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář se zaměří zejména na následující otázky
podíl/akcie ve spoluvlastnictví
   - podílové spoluvlastnictví
   - podíl ve společném jmění manželů
   - vliv SJM na dispozice s podíly/akciemi a na nabývání podílů/akcií
převody podílů/akcií
   - převod nevtěleného podílu ve společnosti s ručením omezeným (formální i obsahové náležitosti smlouvy, možné „podoby“ smlouvy, podmínky převoditelnosti, včetně úpravy souhlasu valné hromady, účinnost smlouvy, význam zápisu do obchodního rejstříku)
   - převod kmenového listu
   - převod akcie (včetně omezení převoditelnosti akcií a důsledků jejich nedodržení, a včetně možného předkupního práva k akciím)
   - převod nesplacené či nevydané akcie
   - jakými listinami doložit převod při zápisu do obchodního rejstříku?
   - smlouva o smlouvě budoucí
   - převod podílu/akcie v rámci převodu závodu (jeho části)
   - opakované převody téhož podílu/akcie
   - možná rizika stíhající nabyvatele podílu/akcie (povinnosti plynoucí z nabyté účasti)
   - nabytí od neoprávněného
   - vydržení
rozdělení a spojování podílu
   - při převodu/nabytí podílu
   - změnou společenské smlouvy
   - jednostranným právním jednáním společníka (předpoklady, forma, účinnost)
zastavení podílu
   - zastavitelnost podílu/akcie
   - překážky zastavení podílu nebo cenného papíru a korporační omezení možnosti zastavit podíl/akcii
   - zástavní smlouva (forma, účinnost)
   - modus (zápis do obchodního rejstříku v. zápis do rejstříku zástav)
   - co zapsat do obchodního rejstříku?
   - zastavení podílu/akcie jako součástí závodu (jeho části)
   - realizace zástavního práva (výkon práv společníka/akcionáře zástavním věřitelem, propadná zástava, pořadí zástavních věřitelů)
   - negative pledge (zřízení, vznik, zápis do obchodního rejstříku či rejstříku zástav?)
zřizování dalších věcných práv k podílům/akciímKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo
Název      Cena     
Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
19.4.
2021
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
19.4.
2021
Smlouva o úvěru - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
19.4.
2021
Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
20.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
21.4.
28.7.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
22.4.
29.7.
2021
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v občanském zákoníku - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
22.4.
2021
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
22.4.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
22.4.
19.8.
2021
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.4.
2021
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
23.4.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   9 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   8 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 31 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   10 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   11 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 30 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   10 990 Kč 
24.4.
10.7.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 237 termínů