Zákoník práce v praxi – speciálka (on-line seminář)

Zákoník práce v praxi – speciálka (on-line seminář) 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-on-line-seminar-zakonik-prace-v-praxi-specialka-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  11.05. - 12.05.2021   
Další termíny:
Popis termínu: 11. – 12. 5. 2021; 9:00–13:00
Cena bez DPH: 4 380 Kč https://www.vox.cz/personalistika-a-mzdy/kurz-on-line-seminar-zakonik-prace-v-praxi-specialka-0001.htm
Popis ceny: kód: 21A3060 - 4 380 Kč + DPH Základní cena, kód: 21A306A - 8 322 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A306B - 11 826 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 21A306C - 14 892 Kč + D
Lektor: JUDr. Petr Bukovjan , JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Petr Bukovjan specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
Lektor - profil: advokát, odborník na pracovněprávní problematiku
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...

Popis kurzu

1. den 9:00–13:00 • Povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, překážky v práci • JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru: • povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, „problém“ s pracovní náplní, • principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa a omezení tzv. doložky odvolatelnosti v podnikatelské sféře po novele ZP, kdy končí výkon práce na vedoucím pracovním místě, • zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci). Pracovnělékařské služby: • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, • další pracovnělékařské prohlídky, • problémy pracovnělékařských prohlídek v návaznosti na Covid-19, • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Změny pracovního poměru: • smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci, • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru: • rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru, • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru, • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení, • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe, • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti, • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, změny provedené novelou ZP, • doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor), zásadní změny právní úpravy v této oblasti po novele ZP (např. preference jen osobního doručení zaměstnanci na pracovišti, nová úložní lhůta, doručování datovou schránkou atd.). Překážky v práci: • překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), pracovní volno k práci s dětmi a mládeží po novele ZP (problémy spojené s poskytnutím náhrady za 1 týden volna a jeho refundací; postup ze strany OSSZ), • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby), problémy spojené s Covid-19, • správné posouzení překážky v práci v situaci, kdy je zaměstnanec posouzen jako dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý pro sjednanou práci, • překážky v práci u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 2. den 9:00–13:00 • Legislativa a judikatura; změny vyvolané velkou novelou zákoníku práce v oblasti dovolené, vysílání zaměstnanců, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pracovní doby, náhradě škody aj. • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. • aktuální informace z legislativy a judikatury, včetně práva EU, • praktické zkušenosti s velkou novelou ZP v oblasti nové úpravy dovolené: - novinky a sporné situace tzv. přepočtu přes hodiny, - příklady výpočtů dovolené v hodinách – tzv. nadúvazky úvazky a další zvláštní případy, - správná praxe při zápočtu překážek v práci (delší pracovní neschopnosti apod.), - důsledky zaokrouhlování a krácení dovolené, načasování srážek v případě přečerpání dovolené, - výkladové problémy (změny délky pracovní doby v průběhu kalendářního roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené), - dovolená uvolněných zastupitelů aj., - příklady a cvičení na dodatkovou dovolenou, - dovolená v době svátku, převádění dovolené. • úskalí a správná praxe při režimu home office, • přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – důsledky nových podmínek přechodu, • dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace, • sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, vliv na rozvrhování pracovní doby a odměňování, vzor dohody, povinné náležitosti, ukončení dohody, • dopady epidemie Covid-19 na organizaci pracovní doby, dob odpočinku atd. Odpovědi na dotazy.
Všechny termíny konání kurzu

  • 11.05. - 12.05.2021 - SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
  • 11.05. - 12.05.2021 - ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Kurz je zařazen v sekcích

Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Řízení lidských zdrojů , Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   8 990 Kč 
6.3.
24.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ústí nad Labem   8 990 Kč 
6.3.
24.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   8 990 Kč 
6.3.
17.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Valašské Meziříčí   10 990 Kč 
6.3.
1.5.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   8 990 Kč 
7.3.
18.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   10 990 Kč 
7.3.
2.5.
2021
JAK ZÍSKAT A UDRŽET MLADÉ ZAMĚSTNANCE ve výrobě a průmyslu
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
8.3.
2021
ON-LINE webinář Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen z pohledu pojištění a zdanění
ANAG     1 810 Kč 
8.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář JAK ZÍSKAT A UDRŽET MLADÉ ZAMĚSTNANCE ve výrobě a průmyslu
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
8.3.
2021
Zákoník práce v roce 2021 po velké novelizaci
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
9.3.
2021
Online seminář: LinkedIn jako nástroj náboru - komplexní návod
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
9.3.
2021
Online seminář: Zaměstnávání cizinců v ČR ve světle přijatých a dále připravovaných změn
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
9.3.
2021
ON-LINE webinář Aktuální úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu
ANAG     1 810 Kč 
9.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
9.3.
2021
ON-LINE webinář Nová úprava dovolené účinná od 1.1.2021
ANAG     1 810 Kč 
10.3.
2021
NOVĚ PERSONALISTOU aneb jak rozmotat klubko personálních činností
STUDIO W   Praha   6 413 Kč s DPH
11.3.
2021
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NOVĚ PERSONALISTOU aneb jak rozmotat klubko personálních činností
STUDIO W     6 413 Kč s DPH
11.3.
2021
ON-LINE webinář Výpočty ve mzdové účtárně 2021 • řešení praktických případů
ANAG     1 810 Kč 
12.3.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   8 990 Kč 
13.3.
1.5.
2021
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 320 termínů