Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 (on-line seminář)

Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 (on-line seminář) 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-on-line-seminar-spolecnost-s-rucenim-omezenym-po-1-1-2021-0001.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  18.05.2021   
Popis termínu: 18. 5. 2021; 9:00–14:00
Cena bez DPH: 2 390 Kč https://www.vox.cz/pravni-kurzy/kurz-on-line-seminar-spolecnost-s-rucenim-omezenym-po-1-1-2021-0001.htm
Popis ceny: kód: 21A2500 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 21A250X - 1 590 Kč + DPH zvýhodněná cena platná na přihlášky přijaté od 22. 2. 2021 včetně
Lektor: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. katedra obchodního práva Právnické fakulty UK
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...

Popis kurzu

• založení společnosti s ručením omezeným, • podíly bez hlasovacího práva, práva na podíl na zisku či práva na podíl na likvidačním zůstatku, • podíly s vysílacím právem, • hlasování per rollam, • kompetence valné hromady (pokyny valné hromady, převod závodu či významné části jmění), • protest proti usnesení valné hromady a možnost jeho vyloučení, • změny v postavení jednatele: - právnická osoba jako jednatel, - faktický (stínový) člen voleného orgánu, - odměňování, - zákaz konkurence, - vyloučení z výkonu funkce soudem (diskvalifikace), - úpadkové delikty, - odstoupení z funkce, • převod podílu, • uvolněný podíl. Dotazy a odpovědi.
Kurz je zařazen v sekcích

Další právní normy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další právní normy
Název      Cena     
Platební styk pro pokročilé včetně nejnovějších změn – nový zákon o platebním styku, nové předpisy EU, výklady, judikatura (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
20.4.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon - rekodifikace veřejného stavebního práva
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
21.4.
2021
Celní předpisy prakticky - jak snížit náklady a rizika - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
22.4.
2021
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě (online seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.4.
2021
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
26.4.
2021
Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR (on-line seminář)
VOX   Praha   2 100 Kč 
27.4.
2021
Online seminář: Smlouva o dílo – jak se vyhnout soudnímu sporu
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
27.4.
2021
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   1 790 Kč 
28.4.
2021
Online seminář: Liniový zákon - zásadní novela zákona
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
28.4.
2021
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření (on-line seminář)
VOX   Praha   2 190 Kč 
30.4.
2021
Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (online seminář)
VOX   Praha   4 190 Kč 
5.5.
2021
Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 a v roce 2022 - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
5.5.
2021
Auditor v potravinářství (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
13.5.
2021
Zásady osobní, provozní hygieny – správná praxe ve stravovacích provozech (on-line seminář)
VOX   Praha   1 990 Kč 
14.5.
2021
Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2021 (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 390 Kč 
18.5.
2021
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
18.5.
2021
Kontaminující látky v potravinách, alergeny (on-line seminář)
VOX   Praha   2 290 Kč 
19.5.
2021
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících (on-line seminář)
VOX   Praha   2 100 Kč 
20.5.
2021
Zadávání veřejných zakázek včetně konkrétní vzorové zadávací dokumentace (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 490 Kč 
24.5.
2021
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2020 a 2021 (on-line seminář)
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.5.
2021
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 66 termínů