ON-LINE webinář Praktikum pro řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání 2021 • zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní
STUDIO W   Praha   5 808 Kč s DPH
22.4.
23.4.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   8 990 Kč 
24.4.
19.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   České Budějovice   8 990 Kč 
24.4.
5.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   8 990 Kč 
24.4.
12.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   8 990 Kč 
24.4.
12.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   8 990 Kč 
24.4.
12.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Brno   10 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   10 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Hradec Králové   11 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   11 990 Kč 
24.4.
26.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   8 990 Kč 
25.4.
13.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   8 990 Kč 
25.4.
13.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Mladá Boleslav   8 990 Kč 
25.4.
13.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Česká Třebová   10 990 Kč 
25.4.
27.6.
2021
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kolín   10 990 Kč 
25.4.
27.6.
2021
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá v 16 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
25.4.
27.6.
2021
ON-LINE webinář Personální a mzdová problematika na aktuální téma
ANAG     1 810 Kč 
26.4.
2021
Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním, dopad nouzového stavu (on-line seminář)
VOX   u vašeho počítače   2 690 Kč 
26.4.
2021
Aktuality a problémy pracovního práva
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
27.4.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 229 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se ochrannou bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance


Cíl: na semináři se posluchači seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Účastníci obdrží podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při jejich sestavování.


Program semináře:


výčet právních předpisů upravujících problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021


pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů - rozbor • zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost – podle Zákona o pracovnělékařských službách a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

 • povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce v roce 2021 - §§§§§ 103 – 108 – rozbor, zdůraznění nejdůležitějších bodů

 • obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz • prováděcí předpisy – Vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015

 • kniha úrazů – evidence pracovních úrazů

 • nařízení vlády 277/2015 O náhradě za bolest

 • úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • úrazové pojištění statutárů

 • srážky ze mzdy z úrazového příplatku


nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání • praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání

 • stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví

 • náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým od 1.1.2021

 • vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 • tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna

 • plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví • praktické příklady výpočtů • krácení odškodnění • poznatky z praxe


zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci

 • přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání

 • zákoník práce a výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d)

 • posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti

 • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů • judikatura – odstupné a nezabavitelná částka


agenturní zaměstnání v roce 2021 • zákoník práce a zákon o zaměstnanosti • základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání

 • smlouva mezi agenturou práce a uživatelem – obsah smlouvy

 • sankce, za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele, výše pokut

 • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení

 • praktické poznatky z agenturního zaměstnání • agenturní zaměstnanec, jako občan EU nebo cizinec • pojem zastřené zaměstnání a možné sankce


základní informace v oblasti povinností zaměstnavatelů při zajištění pracovně lékařských služeb pro rok 2021 • smluvní zajištění pracovně-lékařské služby formou subdodávek. § 42a – výpisy z dokumentace

 • termíny, „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“

 • kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby

 • agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost

 • vstupní pracovnělékařská prohlídka – § 32 Zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku 9 další pracovnělékařské prohlídky • názorné ukázky doporučených vzorů a tiskopisů

 • mimořádná opatření vlády v souvislosti s Covid-19 a provádění pracovnělékařských prohlídek


dotazy můžete pokládat přes chat


!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!